Skip to main content Skip to main nav

Praatplaat 'Hergebruik effluent'

Lange perioden van droogte komen steeds vaker voor door klimaatverandering. Grote vraag is: hoe zorgen we in deze perioden voor voldoende zoet water voor landbouw, natuur, recreatie en industrie? Hergebruik van effluent als bron van zoetwater, is dan een optie. STOWA heeft een praatplaat laten maken die laat zien hoe dat eruit kan zien.

STOWA en andere partijen doen al langere tijd onderzoek naar de kansen en risico’s van het hergebruik van effluent voor uiteenlopende doeleinden en naar het sluiten van waterkringlopen. Voor meer informatie over deze praatplaat, neem contact op met Michelle Talsma

Meer weten over de uiteenlopende projecten op het gebied van hergebruik van effluent?