Skip to main content Skip to main nav

Ultieme Waterfabriek, Fase 1

In het project ‘De Ultieme Waterfabriek’ laten waterschappen en drinkwaterbedrijven gezamenlijk zien hoe en onder welke voorwaarden gezuiverd rioolwater (rwzi-effluent) rechtstreeks kan worden gebruikt als bron voor drinkwater. Er wordt gekeken naar de toepassing in huishoudens voor menselijke consumptie, maar bijvoorbeeld ook naar gebruik van het water in de tuinbouw, als hoogwaardig industriewater en als koelwater voor datacentra.

De beschikbaarheid van voldoende schoon drinkwater staat sterk onder druk door droogte, verslechterende grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, schaarse ruimte en een toenemende watervraag. Waterschappen gaan de komende jaren het watersysteem naar verwachting radicaal anders inrichten, moeten vergaand gaan zuiveren en zien het gezuiverde rioolwater als mogelijke bron van zoet water. Drinkwaterbedrijven werken aan diversificatie van de drinkwaterbronnen. Het borgen van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening en circulariteit zijn hierbij in toenemende mate uitgangspunten.

De Ultieme Waterfabriek maakt gebruikt van de opgebouwde kennis in onder andere Waterfabriekprojecten van de waterschappen, zoals De Waterfabriek Wilp. Ook de kennis die in de drinkwatersector beschikbaar is over geavanceerde zuivering (actief kool, oxidatie, desinfectie, membranen), wordt toegepast. In het project worden verder ervaringen en inzichten van aangrenzende initiatieven meegenomen, wordt de samenwerking gezocht en onderzoek op elkaar afgestemd. Ook internationaal is ervaring opgedaan met de (in)directe productie van drinkwater uit rwzi-effluent. Deze ervaring vormt tevens een belangrijke basis voor het project.

In de huidige eerste fase worden de volgende vijf deelprojecten onderscheiden:

  1. De impact op het watersysteem: hoe draagt dit project bij aan de watertransitie, wat is het effect op de waterkwaliteit, welke lokale aspecten zijn van belang, wat zijn vanuit het watersysteem succesfactoren?
  2. Drinkwatertechnologie: welke technologie is nodig om uit rwzi-effluent veilig rechtstreeks drinkwater te maken?
  3. Monitoring (drink)waterkwaliteit: wat zijn de belangrijkste kwalitatieve parameters, monitoringsprotocol?
  4. Acceptatie en gedrag: welke factoren spelen een rol bij de acceptatie van drinkwater gemaakt uit rwzi-effluent en kun je die beïnvloeden?
  5. Strategische aspecten: welke juridische, economische, beleidsmatige, governance aspecten hangen ermee samen die van invloed zijn op het al dan niet slagen van het doel?

Na deze fase 1 wordt door de partners ook een go/no-go besluit genomen voor fase 2. In fase 2 worden de deelprojecten uitgevoerd en wordt op locatie onderzoek uitgevoerd waarin drinkwater rechtstreeks uit rwzi-effluent wordt geproduceerd. Daarbij worden in 2-3 jaar de belangrijkste onderzoeksvragen beantwoord.