Skip to main content Skip to main nav

Circulaire economie

Door groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart, wordt de vraag naar energie en grondstoffen steeds groter. Tegelijkertijd worden fossiele brandstoffen en grondstoffen steeds schaarser. Dat dwingt ons tot een transitie naar een duurzame, circulaire economie. Dat betekent: zuinig omspringen met energie en grondstoffen, steeds meer schone energie gaan opwekken en grondstoffen na gebruik terugwinnen voor nieuwe doelen. De waterschappen willen bijdragen aan deze transitie. Samen met STOWA werken ze aan efficiënter energiegebruik, en het terugwinnen en opwekken van (schone) energie en grondstoffen.