Skip to main content Skip to main nav

Nieuwe sanitatie

STOWA initieert en begeleidt onderzoeks- en pilotprojecten waarbij waterschappen en gemeenten veel nauwer met elkaar en vaak met bewoners moeten samenwerken om te komen tot een duurzamere en meer doelmatige afvalwaterketen. Het betreft vaak initiatieven waarbij nieuwe, meer decentrale vormen van sanitatie worden beproefd. Hierbij is sprake van het lokaal zuiveren van afvalwater en ook van het lokaal terugwinnen van energie en grondstoffen.

Veel kennis over nieuwe sanitatie vindt u ook op de Saniwijzer. Op deze gezamenlijke website van STOWA en haar gemeentelijke counterpart RIONED leest u alles over de achtergronden, technieken, praktijkvoorbeelden en uitgevoerde projecten en onderzoeken. Hier doet u inspiratie op en vindt u het antwoordt op tal van inhoudelijke vragen.

Monitoringprogramma Decentrale Sanitaire Systemen

Het monitoringprogramma Decentrale Sanitaire Systemen heeft tot doel op eenduidige wijze data te verzamelen over de werking v...

Bekijk project

Saniwijzer. Wegwijzer naar nieuwe sanitatie

De Saniwijzer is de website van STOWA en de Stichting Rioned over nieuwe sanitatie. Zie www.saniwijzer.nl

Bekijk project