Skip to main content Skip to main nav

Oplossingen sanitatie buitengebied

Bedrijven, particulieren en waterketenbeheerders zijn vaak onvoldoende bekend met de verschillende mogelijkheden voor het verwerken van afvalwater in het buitengebied. Onder de tijdsdruk die er bij nieuwbouw vaak is, is het vaak niet mogelijk nog een goede inventarisatie te doen en de juiste afwegingen te maken. Dit project ondersteunt hen bij het maken van die afwegingen.

Voor een aantal veel voorkomende situaties in het buitengebied zijn in het project factsheets opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van op dit moment meest voor de hand liggende oplossingen. De verschillende oplossingen worden onderling vergeleken op kosten, duurzaamheid en effecten op het watersysteem. Ten aanzien van de meest relevante wet- en regelgeving is een handreiking opgesteld. De handreiking en de factsheets kunt u downloaden onder de tab 'Documenten'.

Factsheets:

Handreiking:

Let op: het betreft voorlopige documenten. Mocht u tijdens het gebruik opmerkingen of aanvullingen hebben over deze factsheets, dan kunt u deze mailen naar Bjartur Swart van STOWA. U kunt uw reacties indienen tot 31 mei 2024. Deze verwerken we tot definitieve documenten.

 

Begeleidingscommissie:

  • Rien de Ridder– WS ZZL
  • Henny Bron – Ws. BrabantseDelta
  • Robin Bos – HHNK
  • Bert Palsma - STOWA
  • Bjartur Swart - STOWA

Uitvoering buro Tauw:
Auteurs:

  •  Paul Telkamp
  •  Mirit Hoek 
  •  Fleur Rempe

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Bjartur Swart.