Skip to main content Skip to main nav

Produceren van grondstoffen

Bij het uitvoeren van hun werk, houden de waterschappen allerlei ‘restproducten’ over: gezuiverd afvalwater, zuiveringsslib, bermmaaisel, waterplanten. De producten werden tot voor kort geloosd, afgevoerd, gestort, of verbrand. Maar daarmee verdwenen vaak ook de in deze producten waardevolle grondstoffen, zoals cellulose, fosfaat, grondstoffen voor bioplastics of biocomposieten. Op dit moment lopen er tal van projecten om de mogelijkheden te onderzoeken voor het terugwinnen, verwaarden en vermarkten van deze grondstoffen. Het mes snijdt voor de waterschappen aan meerdere kanten: meer duurzaamheid, minder kosten, meer opbrengen.

Maaisel voor insectenkweek (COMYSECT)

Het doel van dit project is om veilige en voedzame substraten te ontwikkelen voor de kweek van insecten uit laagwaardige orga...

Bekijk project

PHA-onderzoek Wetsus

Het doel van dit project is het doen van nader onderzoek dat bijdraagt aan het verder verbeteren van de (proces)omstandighede...

Bekijk project

Milieu-impact van grondstoffen uit afvalwaterzuivering

Het doel van dit project is voor uit afvalwater en zuiveringsslib teruggewonnen grondstoffen een goede inschatting te geven v...

Bekijk project

Micronutriënten in de kringloop

Dit onderzoek richt zich op het sluiten van de micronutriëntenkringloop van essentiële micronutriënten in het Nederlandse voe...

Bekijk project

Ultieme Waterfabriek, Fase 1

In het project ‘De Ultieme Waterfabriek’ laten waterschappen en drinkwaterbedrijven gezamenlijk zien hoe en onder welke voorw...

Bekijk project

Pilot Waterfabriek Wervershoof 'Ge(o)zond water' (IPMV)

In dit project wordt het concept van de Waterfabriek Wervershoof (gemeente Medemblik) opgeschaald naar pilotschaal (5 m3/uur)...

Bekijk project

Circulair baggerbeheer

In dit project wordt onderzocht hoe de waterschappen hoe regionale baggerspecie zo doelmatig mogelijk kunnen toepassen, op ee...

Bekijk project

Demonstratie-installatie PHA2USE

In dit project worden de mogelijkheden om PHA terug te winnen uit het zuiveringsslib beproefd op demo-schaal. Hiertoe bouwen ...

Bekijk project

Productie van azijnzuur uit actief slib

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een proces dat actief slib omzet in een azijnzuuroplossing en een demonstrati...

Bekijk project

Verzuring zeefgoed | Biozang

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een eenvoudige verzuringsreactor voor de productie van lagere vetzuren uit he...

Bekijk project

Selectieve lignocellulose ontsluiting met witrotschimmels

Het doel van het project is het ontwikkelen van een proces om lignocellulose-biomassareststromen voor te behandelen met gesel...

Bekijk project

Grondstoffenwinning uit korrelsib: 'Kaumera Nereda® Gum'

Bij de zuivering van afvalwater met de Nereda®-technologie ontstaat korrelslib als bijproduct. Onderzoek heeft aangetoond dat...

Bekijk project

Fijnzeven met papierindustrie technologie

In dit project wordt via pilotonderzoek het zeefrendement in kaart gebracht van een zeef- en filtertechnologie uit de papier-...

Bekijk project

Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic

In dit EU Life+ demonstratieproject worden op rwzi Zuidoostbeemster (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op full scal...

Bekijk project