Skip to main content Skip to main nav

Produceren van grondstoffen

Bij het uitvoeren van hun werk, houden de waterschappen allerlei ‘restproducten’ over: gezuiverd afvalwater, zuiveringsslib, bermmaaisel, waterplanten. De producten werden tot voor kort geloosd, afgevoerd, gestort, of verbrand. Maar daarmee verdwenen vaak ook de in deze producten waardevolle grondstoffen, zoals cellulose, fosfaat, grondstoffen voor bioplastics of biocomposieten. Op dit moment lopen er tal van projecten om de mogelijkheden te onderzoeken voor het terugwinnen, verwaarden en vermarkten van deze grondstoffen. Het mes snijdt voor de waterschappen aan meerdere kanten: meer duurzaamheid, minder kosten, meer opbrengen.

Fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib as op basis van zure uitloging en membraanpurificatie (Rubiphos), pilotonderzoek Rubiphos bij HVC Dordrecht

Het doel van dit project is om te verifiëren of het zogenoemde Rubiphos proces om fosfaat uit slibverbrandingsas te halen, st...

Bekijk project

Spodofos: witte fosfor terugwinnen uit slibas. Fase 2

Bij het Spodofos proces, vooral bedoeld om fosfaat terug te winnen uit slibverbrandingsas, komen in totaal vier productstrome...

Bekijk project

Maaisel voor insectenkweek (COMYSECT)

Het doel van dit project is om veilige en voedzame substraten te ontwikkelen voor de kweek van insecten uit laagwaardige orga...

Bekijk project

PHA-onderzoek Wetsus

Het doel van dit project is het doen van nader onderzoek dat bijdraagt aan het verder verbeteren van de (proces)omstandighede...

Bekijk project

Terugwinnen en concentreren van ammonium t.b.v. hergebruik als grondstof of als energiebron

In dit project wordt op pilotschaal bij twee waterschappen een innovatieve technologie getest voor het terugwinnen en hergebr...

Bekijk project

Milieu-impact van grondstoffen uit afvalwaterzuivering

Het doel van dit project is voor uit afvalwater en zuiveringsslib teruggewonnen grondstoffen een goede inschatting te geven v...

Bekijk project

Micronutriënten in de kringloop

Dit onderzoek richt zich op het sluiten van de micronutriëntenkringloop van essentiële micronutriënten in het Nederlandse voe...

Bekijk project

De Ultieme Waterfabriek

In het project ‘De Ultieme Waterfabriek’ laten waterschappen en drinkwaterbedrijven gezamenlijk zien hoe en onder welke voorw...

Bekijk project

Pilot Waterfabriek Wervershoof 'Ge(o)zond water' (IPMV)

In dit project wordt het concept van de Waterfabriek Wervershoof (gemeente Medemblik) opgeschaald naar pilotschaal (5 m3/uur)...

Bekijk project

Circulair baggerbeheer

In dit project wordt onderzocht hoe de waterschappen hoe regionale baggerspecie zo doelmatig mogelijk kunnen toepassen, op ee...

Bekijk project

Demonstratie-installatie PHA2USE

In dit project worden de mogelijkheden om PHA terug te winnen uit het zuiveringsslib beproefd op demo-schaal. Hiertoe bouwen ...

Bekijk project

Productie van azijnzuur uit actief slib

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een proces dat actief slib omzet in een azijnzuuroplossing en een demonstrati...

Bekijk project

Verzuring zeefgoed | Biozang

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een eenvoudige verzuringsreactor voor de productie van lagere vetzuren uit he...

Bekijk project

Grondstoffenwinning uit korrelsib: 'Kaumera Nereda® Gum'

Bij de zuivering van afvalwater met de Nereda®-technologie ontstaat korrelslib als bijproduct. Onderzoek heeft aangetoond dat...

Bekijk project

Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic

In dit EU Life+ demonstratieproject worden op rwzi Zuidoostbeemster (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op full scal...

Bekijk project