Skip to main content Skip to main nav

Fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib as op basis van zure uitloging en membraanpurificatie (Rubiphos), pilotonderzoek Rubiphos bij HVC Dordrecht

Het doel van dit project is om te verifiëren of het zogenoemde Rubiphos proces om fosfaat uit slibverbrandingsas te halen, stabiel en continue (‘steady state’) kan draaien, zodoende dat de eind- en bijproducten (fosforzuur, DiCalciumfosfaat, asresidu) uit het proces voldoen aan een stabiele en vereiste marktkwaliteit.

Waterschappen willen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en een circulaire economie. Het terugwinnen van (schone) energie en grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib worden daarom steeds belangrijker. De as van verbrande zuiveringsslib bevat fosfaat dat teruggewonnen kan worden, onder meer met de zogenoemde Rubiphos technologie (Recovery of Urban Biological Phosphate). De Rubiphos technologie onderscheidt zich van andere fosfaatterugwinningtechnieken met nat chemische uitloogmethoden, door een relatief laag proceswaterverbruik en het gebruik van een specifiek membraan i.p.v. een ionenwisselaar. Hierdoor is het verbruik van zwavelzuur lager dan dat van  andere onderzochte technieken, en komt er een veel minder grote afvalwaterstroom vrij.

Binnen het project zal een pilotinstallatie worden ontworpen, gebouwd en een aantal weken op het terrein van HVC in Dordrecht worden bedreven. De installatie heeft een capaciteit van 10 kg/uur, en beoogt om het proces 24/7 op doordeweekse dagen gedurende een 8 weken in bedrijf te houden om daarmee te de procesparameters te verifiëren en voldoende materiaal voor verder onderzoek te produceren.

Het uiteindelijke doel is in de eerste fase om voldoende fosfaatproduct te produceren met de juiste specificaties. In totaal zal ca. 3,5 ton SVI-as worden bewerkt. Indien deze processtap bewezen is en de kwaliteit voldoet, kan besloten worden om de tweede fase van de pilot in te zetten: de terugwinning van metaalzouten en scheiden van het asresidu in gips, zware metalen en een silicastroom.

De technologie biedt de waterschappen volgens de indieners van het projectvoorstel een oplossing om meer dan 85% van het in het as aanwezige fosfaat terug te winnen. 

Bekijk een korte video over Rubiphos