Skip to main content Skip to main nav

De Ultieme Waterfabriek

In het project ‘De Ultieme Waterfabriek’ laten waterschappen en drinkwaterbedrijven gezamenlijk zien hoe en onder welke voorwaarden gezuiverd rioolwater (rwzi-effluent) rechtstreeks kan worden gebruikt als bron voor drinkwater. Er wordt gekeken naar de toepassing in huishoudens voor menselijke consumptie, maar bijvoorbeeld ook naar gebruik van het water in de tuinbouw, als hoogwaardig industriewater en als koelwater voor datacentra.

De beschikbaarheid van voldoende schoon drinkwater staat sterk onder druk door droogte, verslechterende grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, schaarse ruimte en een toenemende watervraag. Waterschappen gaan de komende jaren het watersysteem naar verwachting radicaal anders inrichten, moeten vergaand gaan zuiveren en zien het gezuiverde rioolwater als mogelijke bron van zoet water. Drinkwaterbedrijven werken aan diversificatie van de drinkwaterbronnen. Het borgen van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening en circulariteit zijn hierbij in toenemende mate uitgangspunten.

De Ultieme Waterfabriek maakt gebruikt van de opgebouwde kennis in onder andere Waterfabriekprojecten van de waterschappen, zoals De Waterfabriek Wilp. Ook de kennis die in de drinkwatersector beschikbaar is over geavanceerde zuivering (actief kool, oxidatie, desinfectie, membranen), wordt toegepast. In het project worden verder ervaringen en inzichten van aangrenzende initiatieven meegenomen, wordt de samenwerking gezocht en onderzoek op elkaar afgestemd. Ook internationaal is ervaring opgedaan met de (in)directe productie van drinkwater uit rwzi-effluent. Deze ervaring vormt tevens een belangrijke basis voor het project.

Na een verkennende fase is besloten tot een demonstratie in Emmen bij de Puur Waterfabriek. Er worden deelprojecten uitgevoerd en er wordt op locatie onderzoek uitgevoerd waarin drinkwater rechtstreeks uit rwzi-effluent wordt geproduceerd.

De Ultieme Waterfabriek in het nieuws: