Skip to main content Skip to main nav

4 december 2023

De Ultieme Waterfabriek: méér doen met gezuiverd rioolwater

Drinkwaterbedrijven, waterschappen, STOWA en KWR starten op 4 december 2023 de praktijkfase van De Ultieme Waterfabriek bij Nieuwater in Emmen. In het project willen de veertien partners praktijkervaring opdoen om gezuiverd rioolwater (effluent) niet meer te lozen naar het oppervlaktewater, maar door extra zuivering direct opnieuw te gebruiken. Dat kan in verschillende kwaliteiten, voor verschillende toepassingen, zoals koelwater, proceswater voor industrie, water voor de tuinbouw én voor drinkwater. Eind 2027 is het project afgerond.

De vraag naar water neemt toe door bevolkingsgroei, meer bedrijven en klimaatverandering. De beschikbaarheid van voldoende, schoon water staat echter onder druk door droogte, vervuiling van grond- en oppervlaktewater, schaarse ruimte en een stijgende vraag naar water. Waterschappen gaan het watersysteem anders inrichten, moeten vergaand zuiveren en zien gezuiverd rioolwater als mogelijke (extra) bron van zoet water. Foto rechts: de gezamenlijke projectpartners.

Drinkwaterbedrijven werken aan bewust en duurzaam watergebruik en aan diversificatie van hun bronnen, waarbij circulariteit en verduurzamen een belangrijke factor is.

Werkwijze

De praktijkfase van het project gaat vooral plaatsvinden in Nieuwater in Emmen. De installatie bestaat uit bewezen technieken, zoals koolfiltratie, ultrafiltratie, omgekeerde osmose, UV en marmerfiltratie, waaruit straks circulair water wordt geproduceerd. Er is gekozen voor bewezen technieken omdat de techniek niet het speerpunt is van dit project. Technisch is het al mogelijk om gezuiverd rioolwater verder te zuiveren zodat je het kunt drinken.

Maar wat is nodig om grootschalig gebruik van rioolwater voor de drinkwatervoorziening mogelijk te maken? Dat gaat het samenwerkingsverband de komende vier jaar onderzoeken. De focus ligt op de vraag of circulair water geaccepteerd wordt en of het juridisch mag.I

In 'regionale labs' wordt onderzocht onder welke omstandigheden het gebruik van drinkwater geproduceerd uit gezuiverd rioolwater mogelijk en wenselijk is, en of het geaccepteerd wordt door watergebruikers. In die regionale labs spreken we met stakeholders. Die regionale labs hebben verschillende kenmerken: de hoge zandgronden waar veel droogte is, agrarische gebieden met een grote watervraag en het westen van Nederland met veel oppervlaktewater.

Tot slot: de drinkwatervoorziening kent strenge wet- en regelgeving om te garanderen dat drinkwater aan de hoogste eisen voldoet. Wat is nodig om te kunnen garanderen dat ook drinkwater van gezuiverd rioolwater aan deze hoge eisen voldoet? In het 'nationale lab' worden deze vragen beantwoord. Er wordt in kaart gebracht welke wetten en regels moeten veranderen voor grootschalige toepassingen. Rond de zomer kan er circulair drinkwater uit de demonstratie installatie in Emmen worden getapt.

Vragen over dit project, neem contact op met Pascale de Leijer