Skip to main content Skip to main nav

Maaisel voor insectenkweek (COMYSECT)

Het doel van dit project is om veilige en voedzame substraten te ontwikkelen voor de kweek van insecten uit laagwaardige organische reststromen, waaronder maaisel uit het waterbeheer.

De urgentie om over te stappen op circulaire landbouw neemt snel toe. Reststromen vanuit het waterbeheer, zoals sloot- en bermmaaisel, kunnen hier mogelijk een bijdrage aan leveren. Door reststromen te composteren, te fermenteren en er schimmels op te laten groeien (mycoremediatie) kan dit een voedingsbodem zijn voor insecten. Wanneer de insecten op een veilige manier worden geproduceerd, kunnen zij dienen als voedselbron voor bijvoorbeeld kippen of varkens. De insecten kunnen zo het gebruik van minder duurzame grondstoffen (b.v. geïmporteerde soja) in diervoeder verminderen.

In dit project wordt geëxperimenteerd met het maken van veilige en voedzame substraten uit plantaardige organische biomassa. Hierbij wordt voortgebouwd op de kennis en technologie die ontwikkeld is in de champignonteelt. Het project zal gebruik maken van de eigenschappen van schimmels om eventuele ongewenste stoffen biologisch af te breken en/of te absorberen (mycoremediatie). Tevens zullen composteertechnieken in combinatie met schimmels worden ingezet om de houtachtige componenten van het maaisel beter verteerbaar te maken voor insecten.

Er wordt onderzoek wordt gedaan naar verschillende reststromen en mogelijke combinaties van deze reststromen. Uiteindelijk doel voor de waterschappen is om maaisel op een hoogwaardige manier af te zetten als diervoeder, als mogelijk alternatief voor compostering.