Skip to main content Skip to main nav

Van kennis naar praktijk

STOWA brengt waterschappers, wetenschappers en andere betrokkenen structureel bij elkaar om ontwikkelde kennis met elkaar te delen en te koppelen aan hun eigen werkpraktijk. Maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelde instrumenten en methodieken te toetsen in en door de praktijk. Dit gebeurt in platforms en Communities of Practice (CoP's).

Toepassen waterijzer (drinkwaterslib) op rwzi's

Bij de bereiding van drinkwater komen aanzienlijke hoeveelheden waterijzer (Fe(OH)2 en Fe(OH)3) vrij. Een deel van dit restpr...

Bekijk project

SBIR Biobased en circulaire oeverbescherming

STOWA daagt in dit project ondernemers uit om een verticale oeverbescherming te ontwikkelen gemaakt van bij voorkeur 100% bio...

Bekijk project

Risicobeoordeling gebruik rwzi-effluent voor de landbouw

In dit project worden kaders opgesteld voor het opstellen van een (verplicht) risicobeheerplan voor hergebruik van rwzi-afval...

Bekijk project

Circulair asset management waterschappen

Om de afgesproken circulariteitsdoelstellingen te halen, hebben waterschappen behoefte aan beter inzicht in het materialengeb...

Bekijk project

Circulair asset management waterschappen

In dit project vergroten we het inzicht in het materiaalgebruik in veelgebruikte objecten van waterschappen en de milieu-impa...

Bekijk project

Technology Approval Group (TAG)

Drie keer per jaar organiseert ISLE in opdracht van STOWA een Europese Technology Approval Group meeting , een zogenoemde TAG...

Bekijk project

CoP Vacuümriolering en voedselrestenvermalers (COP VR&VRV)

De Community of Practice ‘Vacuümriolering en voedselrestenvermalers’ van STOWA en Stichting RIONED is een leergroep voor wate...

Bekijk project