Skip to main content Skip to main nav

CoP Vacuümriolering en voedselrestenvermalers (COP VR&VRV)

De Community of Practice ‘Vacuümriolering en voedselrestenvermalers’ van STOWA en Stichting RIONED is een leergroep voor waterschappen en gemeenten met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van de toepassing van vacuümriolering en voedselrestenvermalers.

Het inzamelen van afvalwater met aanzienlijk minder water (bijvoorbeeld via vacuümriolering) en het toevoegen van groente- en fruitafval (GF-afval) kan een belangrijk onderdeel zijn van de ontwikkeling van de stedelijke waterketen in de richting van een energie-opwekkend systeem. Er is in Nederland inmiddels een aantal projecten waar vacuümriolering en voedselrestenvermalers zijn aangelegd, of waar dit sterk wordt overwogen. Elk project loopt daarbij tegen zijn eigen juridische, technische en/of maatschappelijke problemen aan. De CoP VR&VRV beoogt de kennis ten aanzien van de praktische implementatie uit te wisselen en gezamenlijk de vraagstukken waar men bij de uitvoering tegen aanloopt op te pakken.

Voorbeeldprojecten

Negen projecten vormen de basis voor de CoP:

  • Reitdiep Groningen: in uitvoering
  • Buiksloterham Amsterdam: in uitvoering
  • Strandeiland Amsterdam: in voorbereiding
  • Doornsteeg Nijkerk: in voorbereiding
  • Super Local Kerkrade: in voorbereiding
  • Novelhorst Almere: in studie
  • De Kreken Groningen: in studie
  • Neerbosch-oost Nijmegen: in studie
  • Valkenburg Katwijk: in studie

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten in 2018 zijn de belangrijkste vraagpunten besproken en is praktische informatie uitgewisseld. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat in de komende periode vooral aandacht zou moeten worden besteed aan de juridische aspecten, de kosten en kostenverdeling, de duurzaamheid, hoe de marktpartijen kunnen worden betrokken en hoe de communicatie met de bewoners moet verlopen.

Interesse om mee te doen? Stuur een email naar Bert Palsma van STOWA.