Skip to main content Skip to main nav

SBIR Biobased en circulaire oeverbescherming

STOWA daagt in dit project ondernemers uit om een verticale oeverbescherming te ontwikkelen gemaakt van bij voorkeur 100% biobased en 100% circulaire materialen. Dat gebeurt via een zogenoemde SBIR-innovatiecompetitie. SBIR staat voor Small Business Innovation Research.

Een SBIR-innovatiecompetitie bestaat uit meerdere fases. In de eerste fase worden een aantal partijen geselecteerd die hun ingediende voorstellen op papier mogen testen op organisatorische, juridische, technische, financiële en commerciële haalbaarheid. Hiervoor krijgen zij een vergoeding. Hieruit worden de meest veelbelovende voorstellen uitgekozen. Deze mogen in een tweede ronde de voorstellen nog verder uitwerken tot een concreet product, een concrete dienst of prototype. In een eventuele derde fase kan het voorstel verder vermarkt worden. Ook voor deze fases is geld beschikbaar.

In dit geval gaat het dus om het ontwikkelen van bij voorkeur 100% biobased en 100% circulaire oeverbescherming. Het betreft een verticale oeverbescherming als alternatief voor oeverbescherming van tropisch hardhout, Europees hardhout en/of staal. Het product moet geen toxische of vervuilende materialen afgeven aan de omgeving bij gebruik en einde levensduur

Deze oproep is voor fase 1: een haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie. Geïnteresseerden kunnen tot 31 januari 13.00 uur een offerte indienen voor fase via deze link. Op 12 januari 2023 vindt er bij Seets2Meet in Amersfoort een van 10.00 tot 13.00 uur een informatiebijeenkomst plaats waarin een en ander nader wordt toegelicht. > Aanmelden

  • Voor fase 1 is een budget van € 100.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per project is € 20.000
  • Voor fase 2 is maximaal € 200.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van prototypes. Het maximumbedrag per project is € 100.000

> Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO vindt u meer informatie over deze competitie