Skip to main content Skip to main nav

27 mei 2024

Derde leergang 'Circulaire waterschappen' start in oktober

Wil je weten wat het begrip circulariteit betekent voor jezelf, het waterschap waarbij je werkt en de omgeving waarin je werkt? Heb je behoefte aan (meer) handvatten om aan deze transitieopgave bij te dragen? In het leerprogramma ‘Circulaire Waterschappen’ leer je hoe je de transitie aanpakt. Op 4 oktober 2024 start de derde leergang. Dit 6-daagse leerprogramma is ontwikkeld in opdracht van de Unie van Waterschappen en STOWA

Waterschappen hebben de ambitie om 100 % circulair te zijn in 2050. Met als eerste stap 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Het realiseren van de Circulaire Waterschappen is geen bijkomende taak voor de waterschappen, maar een nieuwe manier van denken en doen, onderdeel van de watertransitie. Het programma is bedoeld voor (potentiële) toekomstmakers die zich bezig (gaan) houden met circulaire transitieopgaven. Het biedt daarin zowel kennis als een platform om samen te leren.

Doelgroep

Waterschappers die zich bezig houden met de circulaire transitieopgave. Denk aan strategen, innovatiemanagers, technologen, programmamanagers, adviseurs. Waterschappers die zich willen ontwikkelen als Toekomstmaker en ambassadeur voor transitie denken en doen.

Meer informatie

  • Start leerprogramma: vrijdag 4 oktober 2024
  • Locatie: Koetshuis van Slot Rossum
  • Kosten:  € 4.875 (excl BTW), (incl cursusmateriaal, begeleiding tussen de programmadagen door en (vegetarische) catering. 
  • Meer informatie en aanmelden