Skip to main content Skip to main nav

Professioneel persleidingenbeheer: handreiking inventarisatie en inspectie van persleidingen

Deze handreiking geeft een stappenplan voor efficiënt onderzoek naar de actuele conditie van persleidingen zodat beheerders effectief beheersmaatregelen kunnen inplannen.

In het Innovatieprogramma Professioneel persleidingenbeheer ontwikkelen Stichting RIONED en STOWA innovatieve methoden voor het beheer van de circa 13.000 km persleidingen voor stedelijk afvalwater in Nederland. Dit is nodig omdat de kwaliteit van de persleidingen nog zeer beperkt in beeld is. De faalfrequentie loopt de laatste jaren op. Uit de eerste inspecties lijkt het grootste deel nog in goede conditie, maar specifieke stukken blijken ook juist snel te moeten worden vervangen. Vandaar deze handreiking.