Skip to main content Skip to main nav

Doelmatigheid

NL Veranderdetectie

In het project NL Veranderdetectie wordt gewerkt aan effectiever en efficiënter toezicht in het veld én doelmatiger handhaven...

Bekijk project

Innovatieprogramma Professioneel Persleidingenbeheer

In een reeks samenhangende projecten ontwikkelen Stichting RIONED en STOWA innovatieve methoden om het persleidingenbeheer ve...

Bekijk project

Community of Practice Afvalwaterprognoses

De Community of Practice Afvalwaterprognoses is een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over afvalwaterprog...

Bekijk project

Faalkansmodel voor asset management van persleidingen

Dit project levert een rekenmodel voor een indicatieve faalkans van persleidingen voor afvalwatertransport. Een dergelijk mod...

Bekijk project

Karakterisering poly-elektrolyten

Dit project heeft als doel het verkennen van een aantal analysetechnieken voor de karakterisering van poly-elektrolyten (ook ...

Bekijk project

Alternatief concept drukriolering buitengebieden: Druk Vacuüm Compact systeem

In buitengebieden ligt veel drukriolering voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater. Het beheer en ond...

Bekijk project

Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat

Het doel van het project is om meer inzicht in de invloed van variaties van slib en PE-kwaliteit op het ontwateringsresultaat...

Bekijk project

Ontwikkeling regionale training assetmanagement

Dit project beoogt de ontwikkeling van een training met lesmateriaal en vakkundige trainers, die zich richt op de governance ...

Bekijk project