Skip to main content Skip to main nav

Alternatief concept drukriolering buitengebieden: Druk Vacuüm Compact systeem

In buitengebieden ligt veel drukriolering voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater. Het beheer en onderhoud van dit systeem, met zijn vele pompputten en lange lengtes van drukriolering, is echter duur. STOWA en stichting RIONED onderzoeken al langere tijd mogelijke alternatieven. Zij mede-financieren daarom een onderzoek naar de haalbaarheid en toepasbaarheid zo'n alternatief in de praktijk: het zogenaamde Druk Vacuüm Compact (DVC) systeem. Dit concept is bedacht door door Tauw en InnBlue.

De gedachte achter het DVC-systeem is om de pompen, die zich in de pompputten van een drukrioolstreng bevinden, te vervangen door een afsluiter en vervolgens het systeem op onderdruk te brengen met een centraal gelegen vacuüminstallatie. De vacuüminstallatie wordt alleen geactiveerd als het waterpeil in één of meerdere putten boven een bepaald niveau komt. Het concept kan worden toegepast op bestaande drukrioolstelsels, er zijn minder (storingsgevoelige) pompen nodig en er kan aanzienlijk worden bespaard op energiekosten. Dit geldt zowel voor energieverbruik als vastrechtkosten (geen elektriciteitsaansluiting meer nodig bij de putten).

Door glasvezeltechniek toe te passen ter controle van het DVC-systeem, kan mogelijk ook eenvoudig een afsplitsing naar huishoudens worden gemaakt waarmee de bewoners in het buitengebied toegang krijgen tot snel internet. Zo kan toepassing het DVC-systeem in combinatie met lokaal zuiveren en het gebruik van glasvezel, de woon- en werkomgeving in het buitengebied versterken.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van DVC-systeem zal in twee fasen worden uitgevoerd. De eerste fase is gericht op de theoretische ‘proof of principle’ en optimalisatie van het prototype van de afsluiter. Dit laatste wordt uitgevoerd door No Nonsense Technical Solutions, in samenwerking met de Universiteit Twente. In de vervolgfase wordt het concept in de praktijk getest in de gemeente Veendam.