Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkeling regionale training assetmanagement

Dit project beoogt de ontwikkeling van een training met lesmateriaal en vakkundige trainers, die zich richt op de governance en praktische toepassing van assetmanagement in de stedelijke waterketen. Tegelijkertijd zal het project ten behoeve van de landelijke programmering van kennisontwikkeling kennisvragen vanuit de vijf deelnemende proefregio’s ophalen.

Het huidige marktaanbod van trainingen voor assetmanagement heeft te weinig oog voor de specifieke kenmerken van stedelijk water als onderdeel van het beheer van de openbare ruimte. Opereren in een politiek gevoelige omgeving met concurrentie tussen doelen vraagt om benutting van kansen door het verbinden van beleidsdomeinen. Bijvoorbeeld door duurzaamheid, sociale cohesie en waterberging in samenhang in een wijk op te pakken. Ook de communicatie met burgers over keuzes en ieders belangen en met het bestuur over bijvoorbeeld risico’s vragen speciale aandacht. Assetmanagement biedt kansen maar is zeker geen kwestie van enkel techniek. Juist samen met vakgenoten de technische uitdagingen in een breder perspectief plaatsen en daarover op een adequate wijze leren communiceren geeft kracht aan deze training. Samenwerkingsregio’s hebben afgelopen jaren een goede basis voor samenwerking gelegd. Daar kan assetmanagement een inhoudelijke verdieping aan toevoegen. Juist doordat de deelnemers vanuit een regio elkaar al kennen en vertrouwen, kunnen de werkelijke problemen onbevangen op tafel komen.

RIONED heeft via twee workshops in proefregio’s (Aa en Maas/Rijn en IJssel) een draaiboek op hoofdlijnen ontwikkeld voor een ééndaagse training. In dit project wordt dit draaiboek verder ontwikkeld tot complete training (inhoud, lesmateriaal en trainers) in vijf vervolg regio’s. Het in dit traject ontwikkelde lesmateriaal, de pool van trainers en lijst van potentiële regio’s wordt als een totaalpakket aangeboden aan Stichting Wateropleidingen voor verdere uitvoering.

De deelnemers aan de training krijgen uitleg over de principes van assetmanagement voor stedelijk water als onderdeel van de openbare ruimte. Ook komen enkele basisprincipes van de psychologie van het menselijk denken en handelen aan bod. Met die bagage gaan de deelnemers via de methodiek van intervisie met elkaar aan de slag op zelf ingebrachte probleem- of werksituaties. Het probleem wordt geanalyseerd naar doel, achtergrond en proces vanuit de principes van assetmanagement en de invloed van de menselijke factor daarbij. De deelnemers krijgen zo inzicht in de praktische toepassingsmogelijkheden van assetmanagement en effectieve communicatie. Juist door met elkaar aan zelf ingebrachte ‘casestudies met beren op de weg’ te werken, beklijven inhoud en houding beter.

Gedurende de regionale training komen er impliciet diverse kennisvragen vanuit de praktijk aan de orde. STOWA en Stichting RIONED  laten deze bundelen om te gebruiken voor de programmering van kennisontwikkeling.