Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Uniforme koppeling van inloop en riolering. Handleiding voor de BGT inlooptabelKlimaatbestendige stad2021-10
Invloed riothermiesystemen op de afvalwaterzuiveringen Produceren van energie (o.m. aquathermie)2021-09
Sedimentopbouw in straatkolkenDoelmatigheid2021-08
Overschrijdingskans of overstromingskans regionale keringen. Een technische vergelijkingAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2021-07
Veiligheidsbenadering regionale keringen. Casus Grote of Achterwaterschap - Alblasserwaard VijfheerenlandenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2021-06
Programma Lumbricus. Integrale benadering van een klimaatrobuuste inrichting en beheer van stroomgebieden. Een overzichtZoetwatertekort & droogte2021-05
Kennisbehoefte DroogteZoetwatertekort & droogte2021-04
Opties binnen Waterwijzer Landbouw in 2020. Van WWL-tabel 2.0.0 tot maatwerk met WWL-regionaalZoetwatertekort & droogte2021-03
Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een verkennende systeemanalyse als onderdeel van het KIWK-project Grip op slibRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2021-02
Beïnvloedingsstrategie brede toepassing bouwen met natuur bij waterschappen (folder)Zoetwatertekort & droogte2020-XX, behorend bij 2020-29
Themista/Ephyra pilotonderzoek op rwzi NieuwgraafProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-47
Haalbaarheidsstudie BODAC. Biologisch actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering voor verwijdering van microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV)Nieuwe stoffen2020-46
Strategisch plan voor de ontwikkeling van tools voor bewustwording en advies aan agrariërs voor verbeteren van de waterkwaliteit (KIWK)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-44
Effecten van zoutgehalten op macrofauna (KIWK)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-43
Afleiding van drempelwaarden voor nutriënten in brakke wateren (KIWK)Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-42
Pilotonderzoek vergelijking oxidatieve technieken effluent rwzi Aarle-Rixtel (IPMV)Nieuwe stoffen2020-41
Kansen voor kleine windturbines bij de waterschappenProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-40
Modellering van de effecten van klimaat en waterbeheer op de bodem-pH met de Waterwijzer NatuurVan kennis naar praktijk2020-39
Energieopslag voor de waterschappen: bouwstenen voor ambitie en beleidProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-38
Leren van praktijkervaringen aquathermieProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-37