Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Holle vezel nanofiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi'sNieuwe stoffen2020-22
Haalbaarheidsstudie poederkoolosering in Nereda voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi SimpelveldNieuwe stoffen2020-20
Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven poeder actiefkool voor PACASRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-19
Haalbaarheidsstudie O3-STEP®-filterNieuwe stoffen2020-18
Haalbaarheid van de Arvia Nyex™ technologie: een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen.Nieuwe stoffen2020-17
Beregeningsmonitor. Pilot rapport Zoetwatertekort & droogte2020-16
Analyse berekening stabiliteit buitenwaarts van regionale keringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2020-15
Bijdrage van ziekenhuisafvalwater aan de emissie van medicijnresten naar oppervlaktewater (...)Nieuwe stoffen2020-14
Configuraties voor aquathermie. De afwegingen boven waterProduceren van energie (o.m. aquathermie)2020-13
Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteitNieuwe stoffen2020-12
Akoestisch onderzoek vacuümtoilettenNieuwe sanitatie2020-11
Handelingsperspectieven om te komen tot een waterrobuust Zwolle in het water van de Sallandse weteringen. Een strategienotitieSysteembenadering waterveiligheid2020-10
Risicobeoordeling blauwalgen in zwemwater. Nieuwe technieken voor de bepaling van de aanwezigheid van blauwalgtoxinesVan kennis naar praktijk2020-09
Rode Amerikaanse rivierkreeften in Nederland: relaties met milieu- en omgevingsfactorenRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2020-08
De veiligheidsbenadering van regionale keringen. Ontstaan, achtergronden en toepassing van de huidige veiligheidsbenadering voor regionale keringenAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2020-07
Verwijdering van organische microverontreinigingen. Handvatten voor de keuze van behandelingstechniek in combinatie met de benodigde hydraulische capaciteit Nieuwe stoffen2020-06
Kwaliteit afstromend hemelwater in Nederland. Database kwaliteit afstromend hemelwaterNieuwe stoffen2020-05
Microverontreinigingen in afstromende neerslag. Resultaten op basis van influentmetingen en fingerprintingNieuwe stoffen2020-04
Programmaplan ORK IV. Slim investeren en uitlegbaar veiligAanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren2020-03
Integrale risicoanalyse. EindrapportSysteembenadering waterveiligheid2020-02