Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

TitelOnderwerpRapportnummer
Best Practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de Kennisimpuls WaterkwaliteitRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2019-33
Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie. Inventarisatie bij de waterbeheerdersVan kennis naar praktijk2019-32
Pilottoepassingen van Waterwijzer Landbouw in Laag NederlandZoetwatertekort & droogte2019-31
Historisch onderzoek veenkadenInspecteren, beheren en onderhouden2019-30
Perspectieven elektriciteit uit water. Nationaal potentieel voor 2030 en 2050Produceren van energie (o.m. aquathermie)2019-29
Juridisch kader aquathermie 2019. Speelruimte voor de praktijkProduceren van energie (o.m. aquathermie)2019-28
Slim malen, energie besparen?!Energiebesparing2019-27
Diergeneesmiddelen in het milieu. Een synthese van de huidige kennisRealiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW)2019-26
Pilot Amsterdam West. Vergelijking van methodes van schatten schade wateroverlastWateroverlast2019-25
Onzekerheden bij wateroverlast. Impact op berekende schades en investeringenWateroverlast2019-24
Meten op hoogte. Een overzicht van onderzoek op groenblauwe dakenKlimaatbestendige stad2019-23
Afkoppelen. Kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stadKlimaatbestendige stad2019-22
Handreiking peer-reviews zorgplicht primaire waterkeringenInspecteren, beheren en onderhouden2019-21
Analyse ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringenInspecteren, beheren en onderhouden2019-20
Brochure over nieuwe neerslagstatistieken: 'Compleet en actueel beeld van kans op extreme neerslag'Wateroverlast2019-19A
Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019Wateroverlast2019-19
De invloed van rioleringsonderhoud op droge voeten en volksgezondheid. Samenvatting proefschrift Marco van BijnenKlimaatbestendige stad2019-18
From biomass to mycelium composite. An exploration on cellulose and weed residuesProduceren van grondstoffen2019-17
Verkennend onderzoek naar de verzuring van zeefgoedEnergiebesparing2019-16
Samenvatting literatuurstudies uitheemse rivierkreeftenInspecteren, beheren en onderhouden2019-15