Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Pilotonderzoek Microforce++ (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-49
Pilotonderzoek BO3-technologie (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-48
Ontwikkeling en opschaling Waterfabriek2.0 (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-47
Pilotonderzoek Ge(O)zond (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-46
Robuuste bemonsteringsmethode voor rwzi’s om verwijderingsrendementen van organische microverontreinigingen te bepalen Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2023-45
Pilot PAC-O3 Nieuwe stoffen 2023-44
Pilotonderzoek O3-STEP (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-43
Duurzame verwarming slibgistingen Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-42
Supersludge: pilotplant proefprogramma superkritisch vergassen van zuiveringsslib (2018-2022) Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-41
Handreiking voor beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen, versie 2 Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-40
Handreiking weging van het waterbelang voor waterkwaliteit. Klimaatverandering en waterkwaliteit Van kennis naar praktijk 2023-39
Handreiking stresstest waterkwaliteit. Klimaatverandering en waterkwaliteit Van kennis naar praktijk 2023-38
Landelijke grondparameterset afleiden van kentallen voor grondsterkte Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2023-37
Droogtestatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 3 Van kennis naar praktijk 2023-36
Beoordeling neerslagstatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 1 Van kennis naar praktijk 2023-35
Vetzuurproductie op rwzi’s Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2023-34
Ervaringen vanuit de Community of Practice (CoP) Emissies van lachgas vanuit rwzi’s Van kennis naar praktijk 2023-33
PAK in Effluent (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-32
Vrijkomen van microverontreinigingen bij vergisting van zuiveringsslib met PAK (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-31
Verwijdering van medicijnresten met behulp van ozon en ultrasound. Verkennend pilotonderzoek (IPMV) Nieuwe stoffen 2023-30