Skip to main content Skip to main nav

Pilotonderzoek Upflow GAK. Verwijdering van microverontreinigingen door granulair-actiefkoolfiltratie (IPMV)

Op rwzi Hapert is – als onderdeel van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) - onderzoek gedaan naar de inzetbaarheid van twee verschillende Upflow-GAKtechnieken (GAK: granulair actiefkool). Dit rapport bevat de uitkomsten van dit onderzoek. In tegenstelling tot een conventioneel GAKfilter wordt bij een Upflow-GAKfilter het afvalwater van onder naar boven geleid. Door de opwaartse stroming is het actief kool in beweging. Dit zorgt voor beter contact tussen actief kool en het water en voorkomt zogenoemde kortsluitstromingen. Hierdoor worden goede verwijderingsrendementen gehaald met een lagere CO2-voetafdruk, zeker als gebruik gemaakt wordt van gereactiveerde kool.

Waterschap De Dommel is op zoek gegaan naar technieken waarbij gereactiveerde kool op effectieve wijze kan worden ingezet voor de verwijdering van medicijnresten. Dit heeft geleid tot een haalbaarheidsstudie naar twee Upflow-GAKfiltertechnieken, Carboplus en Dynacarbon. Op basis van de uitkomst van deze studie is voor beide technieken een pilotonderzoek uitgevoerd op RWZI Hapert.

 

De Carboplus-pilot is een gefluïdiseerd bed actief-koolfilter, waar meerdere malen per week, afhankelijk van de behandelde hoeveelheid (afval)water, vers actief kool wordt toegevoegd en beladen kool wordt onttrokken. Hierdoor kan het filter continu worden bedreven. De Dynacarbon-pilot is een moving bed reactor, waar eenmalig actief kool in wordt gebracht dat met een mammoetpomp continu wordt gewassen. Beide pilots werden bedreven met reeds gereactiveerde kool.

 

De pilots werden gedurende 11 maanden ingezet op het effluent van rwzi Hapert om de effectiviteit van de verwijdering van organische microverontreinigingen te meten. Beide filters bleken in staat om verwijderingsrendement van 80 procent en meer te halen bij een lagere CO2-voetafdruk én voor lagere kosten dan een conventioneel GAK-filter. Daarnaast werd ook een afname van de ecotoxiciteit van 50 procent gehaald. Beide technologieën zijn interessant voor de Nederlandse rwzi’s.