Skip to main content Skip to main nav

Programmaplan Professionaliseren Instandhouding waterkeringen 4 (2023-2027). Instandhouding onder een veranderende omgeving

Na de beruchte veendijkdoorbraak in Wilnis (2003) besloten STOWA, de waterschappen en Rijkswaterstaat de krachten te bundelen om de inspectie en het beheer van waterkeringen te verbeteren. Het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen - dat oorspronkelijk ‘Verbeteren Inspectie Waterkeringen’ (VIW) heette - loopt inmiddels meer dan twintig jaar. Het programmaplan PIW 4 (2023-2027) beschrijft de belangrijkste thema's voor de komende vijf jaar.

De belangrijkste thema's uit dit programmaplan zijn: zorgplichtprocessen bij instandhouding; implementatie risicogestuurd beheer en onderhoud; instandhouding onder bijzondere omstandigheden; graverijen door dieren; regie op bekledingen en crisisbeheersing.

In STOWA ter Info 87 leest u een uitgebreid achtergrondverhaal over het programmaplan.