Skip to main content Skip to main nav

Landelijke grondparameterset afleiden van kentallen voor grondsterkte

STOWA heeft de resultaten van tien jaar onderzoek naar de sterkte-eigenschappen van grondsoorten in Nederland bijeen gebracht in een geotechnische database. Deze database bespaart kosten door bestaande kennis en ervaringen te ontsluiten voor toepassing elders. Om waterbeheerders verder te faciliteren bij hun werk, liet STOWA de geotechnische meetgegevens analyseren. Dit rapport bevat de highlights uit die analyse en helpt regionale waterbeheerders aan specifieke, technische informatie over de grondeigenschappen van gebieden die vergelijkbaar zijn met locaties binnen hun eigen beheergebied. Bij elkaar genomen, levert alle informatie een actueel en nauwkeurig beeld op van de geotechnische gesteldheid van Nederland.

Het onderzoek heeft sinds 2013 een schat aan informatie opgeleverd over de eigenschappen van de diverse grondsoorten in Nederland. Deze geotechnische eigenschappen helpen waterschappen en andere regionale waterbeheerders bij het bepalen en realiseren van maatregelen voor beheer en versterking van waterkeringen. De gegevens zijn opgeslagen in een database, die toegankelijk is voor waterbeheerders. Maar hoe kun je al die geotechnische eigenschappen praktisch toepassen?