Skip to main content Skip to main nav

Instrumentarium schaarse warmte uit water

De potentie van aquathermie, het winnen van warmte uit water, is groot, maar niet oneindig. Zeker in stedelijk gebied kan de warmtevraag groter blijken dan het aanbod uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Als deze situatie te verwachten valt, doen decentrale overheden er goed aan om een gezamenlijk waterenergieplan op te stellen en dit in hun beleid te verankeren, zo blijkt uit dit juridische onderzoek. Vervolgens biedt de watervergunning de mogelijkheid aan waterbeheerders om op de gewenste verdeling van warmte uit oppervlaktewater te sturen.

De onderzoekers van Universiteit Utrecht bekeken welke mogelijkheden gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat hebben om te sturen op de verdeling van warmte uit water.  Ze bekeken dat voor de huidige en toekomstige wetgeving, zoals de Omgevingswet en de Wet Collectieve Warmtevoorziening. Vervolgens werkten ze voor een aantal casussen uit hoe de betrokken partijen dat in de praktijk kunnen uitwerken. Hiermee biedt het rapport handvatten voor overheden en andere waterbeheerders die voorzien dat de vraag naar warmte uit water groter wordt dan het aanbod.