Skip to main content Skip to main nav

Zorgplicht regionale keringen. Handreiking rapporteren

De handreiking zorgplicht regionale keringen biedt een praktisch handvat voor beheerders van regionale keringen. De handreiking helpt ze op een meer uniforme manier te rapporteren over de veiligheid van de regionale keringen, zoals dat al gebeurt in de veiligheidsrapportage bij primaire keringen. Het instrument is ontwikkeld met provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en ILT. Onder hen bestaat breed draagvlak voor één gezamenlijke veiligheidsrapportage voor zowel de primaire als de regionale keringen.

De handreiking zorgplicht biedt ook een basis voor regionaal overleg tussen toezichthouders en beheerders. De veiligheidsrapportage geeft toezichthouders een beter beeld van de staat van regionale keringen en de noodzakelijke werkzaamheden om te voldoen aan de zorgplicht, inclusief maatregelen en prioriteiten.