Skip to main content Skip to main nav

Inspecteren, beheren en onderhouden

Inspecteren, beheren en onderhouden van waterkeringen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Reguliere inspecties vormen de basis voor het prioriteren en uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Bij calamiteiten vormen inspecties mogelijk de aanleiding voor het uitvoeren van noodmaatregelen.

Zorgplicht Praktijkvoorbeelden

De waterschappen en Rijkswaterstaat gaan samen aan de slag in het ontwikkeltraject zorgplicht. In dit traject staat leren van...

Bekijk project

Beheer & onderhoud: risico gestuurd met aandacht voor kosten en baten

Dit project richt zich op de implementatie van risicogestuurd beheer & onderhoud, met inachtneming van de kwetsbaarheid van e...

Bekijk project

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Onderzoek naar biologische bestrijding van de Japanse Duizendknoop, een invasieve exoot.

Bekijk project

Living Lab Hedwige-Prosperpolder (LLHPP)

De Hedwige-Prosperpolder, op de grens van Nederland en België, wordt ontpolderd en veranderd in getijdennatuur. Deze herinric...

Bekijk project

Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW)

In het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW) wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de hoogwat...

Bekijk project

Sterke dijken, bloemrijke dijken

Doel van dit project is het vergroten van kennis, kosten en baten van soortenrijke of bloemrijke dijken die voldoen aan de ve...

Bekijk project

Dynamisch kustbeheer

In dit project hebben STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst de handen ineen geslagen om dynamisch kustbeheer een stevige impul...

Bekijk project

Risicogestuurd beheer en onderhoud van Waterkeringen (PIW)

De Zorgplicht vereist dat waterkeringbeheerders op ieder moment kunnen laten zien dat ze ‘in control’ zijn. Het PIW-programma...

Bekijk project

Plaagsoorten in en op de dijk (PIW)

De waterkeringen in Nederland hebben te maken met verschillende soorten flora en fauna die worden gezien als plaagsoorten. De...

Bekijk project

Wiki noodmaatregelen, hulpmiddel bij dreigende hoogwatercalamiteiten

De Wiki Noodmaatregelen is een website site die overzicht geeft van alle relevante kennis, hulpmiddelen en ervaringen voor wa...

Bekijk project

Digigids & Digispectie

Binnen het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen en de voorgangers is hard gewerkt aan het uniform en dig...

Bekijk project

Bekleding van waterkeringen (PIW)

In Nederland liggen duizenden kilometers waterkeringen die ons land beschermen tegen overstromingen. De waterschappen en Rijk...

Bekijk project