Inspecteren, beheren en onderhouden

Inspecteren, beheren en onderhouden van waterkeringen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Reguliere inspecties vormen de basis voor het prioriteren en uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Bij calamiteiten vormen inspecties mogelijk de aanleiding voor het uitvoeren van noodmaatregelen.

Beheer & onderhoud: risico gestuurd met aandacht voor kosten en baten

Dit project richt zich op de implementatie van risicogestuurd beheer & onderhoud, met inachtneming van de kwetsbaarheid van e...

Bekijk project

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Onderzoek naar biologische bestrijding van de Japanse Duizendknoop, een invasieve exoot.

Bekijk project

Sterke dijken, bloemrijke dijken

Doel van dit project is het vergroten van kennis, kosten en baten van soortenrijke of bloemrijke dijken die voldoen aan de ve...

Bekijk project

Grasbekledingen

Een goede grasbekleding zorgt voor een erosiebestendige kering, waarmee de kans op dijkfalen wordt verminderd. Maar waar best...

Bekijk project

Dynamisch kustbeheer

In dit project hebben STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst de handen ineen geslagen om dynamisch kustbeheer een stevige impul...

Bekijk project

Risicogestuurd beheer en onderhoud

De Zorgplicht vereist dat waterkeringbeheerders op ieder moment kunnen laten zien dat ze ‘in control’ zijn. STOWA ondersteunt...

Bekijk project

Dieren in en op dijken

Binnen het project 'Dieren in en op dijken' lopen diverse onderzoeken van STOWA. Doel is inzicht te krijgen in de schade door...

Bekijk project

Wiki noodmaatregelen en beheermaatregelen

Deze Wiki heeft tot doel een overzicht te geven van relevante kennis, hulpmiddelen en ervaringen voor wat betreft de inzet va...

Bekijk project