Risicogestuurd beheer en onderhoud

De Zorgplicht vereist dat waterkeringbeheerders op ieder moment kunnen laten zien dat ze ‘in control’ zijn. STOWA ondersteunt de beheerders met het organiseren van werkplaatsen over risicogestuurd beheer en onderhoud en met de ontwikkeling van een blauwdruk voor een handreiking over asset management voor waterkeringen in relatie tot deze zorgplicht.