Skip to main content Skip to main nav

Peer reviews Zorgplicht

STOWA heeft een handreiking laten ontwikkelen voor het organiseren van peer reviews voor de zorgplicht op de waterkeringen voor de host-organisatie. Om het proces van peer reviews verder te stroomlijnen ondersteunt STOWA waterschappen bij het organiseren van deze peer reviews.

Handreiking peer-reviews zorgplicht primaire waterkeringen

Met deze handreiking bieden wij waterkeringbeheerders in Nederland richtlijnen voor het uniform organiseren en uitvoeren van peer-reviews betreffende de zorgplicht voor primaire waterkeringen. De handreiking kan gebruikt worden door de host-organisatie.