Skip to main content Skip to main nav

Living Lab Hedwige-Prosperpolder (LLHPP)

De Hedwige-Prosperpolder, op de grens van Nederland en België, wordt ontpolderd en veranderd in getijdennatuur. Deze herinrichting biedt een 6 km2 testgebied voor experimenten en onderzoek, het Living Lab Hedwige-Prosperpolder. Een uitgelezen kans voor grootschalig veldonderzoek op het gebied van watermanagement, waterveiligheid en calamiteitenbeheersing. |

De Hedwige-Prosperpolder, op de grens van Nederland en België, wordt de komende jaren, in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan, ontpolderd en veranderd in getijdennatuur. Dit is ter compensatie voor de verdieping van de Westerschelde, die al heeft plaatsgevonden. Tijdens deze transformatie wordt de huidige Scheldedijk vervangen door een nieuwe ringdijk meer landinwaarts. Zo biedt de polder ruimte voor overtollig water waardoor Vlaanderen beter beschermd is tegen overstromingen. De ontpoldering wordt in 2024 afgerond.

Tot die tijd biedt de herinrichting van het gebied een uniek 6 km2 testgebied, het Living Lab Hedwige-Prosperpolder, voor experimenten en onderzoek. Een uitgelezen kans voor grootschalig veldonderzoek op het gebied van watermanagement, waterveiligheid en calamiteitenbeheersing. Het is een uniek Living Lab van mogelijkheden.

Initiatiefnemers van het Living Lab Hedwige-Prosperolder zijn het Vlaamse
Waterbouwkundig Laboratorium en STOWA. Zij voeren samen onderzoek en experimenten uit in het Living Lab en stellen het open voor andere geïnteresseerde partijen.

Onder de andere tabbladen hierboven lees je meer over de uiteenlopende projecten die worden uitgevoerd in dit Living Lab, waaronder het internationale project Polder2C's.