Skip to main content Skip to main nav

Digigids & Digispectie

Binnen het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen en de voorgangers is hard gewerkt aan het uniform en digitaal vastleggen van waargenomen schades aan waterkeringen. Er zijn twee tools ontwikkeld die dit mogelijk maken: Digigids en Digispectie.

DigiGids is de nationale catalogus voor schade aan waterkeringen. De gids biedt een referentiekader voor de kwaliteitstaat van de onderdelen waaruit waterkeringen kunnen zijn opgebouwd. Voor de duiding van de kwaliteit zijn vier classificaties onderscheiden: goed, redelijk, matig en slecht.

Digispectie is een softwaretool voor het digitaal opnemen en uniform vastleggen van schades aan waterkeringen bij visuele inspecties.