Skip to main content Skip to main nav

Landelijke registratie wellen

De landelijke registratie van zandmeevoerende wellen is in 2017 gestart onder de vlag van het project ‘POV Piping’. Voor dit project zijn er bij de hoogwaters van Januari 2018 (Lobith ca. 14,3m+NAP) diverse infrarood metingen, landmeetkundige registraties en innovatieve metingen uitgevoerd. Daarnaast is de bestaande landelijke database aangevuld en openbaar gemaakt.

Meer informatie op het Gisportaal Wellen