Skip to main content Skip to main nav

Kennisanalyse Zon op dijken

Het doel van dit project is om kennis over zonne-energie op dijken te bundelen. Deze kennis is afkomstig uit literatuur, praktijkpilots en interviews met experts. Het resultaat zal een rapport zijn dat inzicht biedt in de bestaande kennis over zonne-energie op dijken en de bijbehorende processtappen. Dit rapport zal fungeren als gids voor alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het streven naar een duurzame toekomst met zonne-energie op dijken als een integraal onderdeel van ons energielandschap.

De urgentie van de energietransitie is in deze tijd van groot belang. Er ontstaat een groeiende behoefte aan ruimte voor de opwekking van hernieuwbare energie. Een veelbelovend initiatief dat steeds meer aandacht krijgt, is het plaatsen van zonnepanelen op dijken. Dit concept biedt niet alleen potentieel voor groene energieopwekking, maar kan ook bijdragen aan het bereiken van energieneutraliteit. Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben behoefte aan een overzicht van relevante kennis van Zon op Dijken.

Dijken hebben als primaire functie het beschermen van het achterland tegen overstromingen. Het waarborgen van deze dijkbescherming is de verantwoordelijkheid van de waterbeheerder. Gemeenten en provincies hebben daarnaast de primaire taak om de mogelijke invloed op natuur en landschap te beoordelen. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de landschappelijke inpassing van zonnepanelen op dijken. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de gevolgen van zonnepanelen voor de waterveiligheid en het onderhoud van de dijken. Een zorgvuldige afweging van functiecombinaties is daarom van essentieel belang.

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om de haalbaarheid van zonne-energieopwekking op dijken te verkennen. Er is inmiddels ook praktijkervaring opgedaan met een proefopstelling voor zonne-energie op dijken. Dit soort initiatieven toont aan dat er mogelijkheden zijn om duurzame energie te integreren in onze dijken.

In 2018 is het STOWA-rapport Zon op dijken. Verkennend en ontwerpend vooronderzoek verschenen. Dit rapport beschrijft onder welke voorwaarden zonne-energie op dijken opgewekt kan worden.