Skip to main content Skip to main nav

Proeven lauw asfalt

Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de invloed van de verlaging van de productietemperatuur op de levensduur van waterbouwasfaltbeton (WAB). Daarnaast wordt nagegaan of het mogelijk is om het levensduurmodel aan te passen zodat deze ook geschikt is voor dit bij een lagere temperatuur geproduceerd asfalt.