Skip to main content Skip to main nav

Zorgplicht Praktijkvoorbeelden

De waterschappen en Rijkswaterstaat gaan samen aan de slag in het ontwikkeltraject zorgplicht. In dit traject staat leren van elkaar centraal. Om kennisuitwisseling tussen de keringbeheerders te stimuleren is de zorgplicht-bibliotheek opgezet.

Zorgplicht bibliotheek 

In deze online bibliotheek kan iedereen die betrokken is bij de zorgplicht documenten en praktijkvoorbeelden met elkaar delen. De praktijkvoorbeelden zijn ter inspiratie en zijn niet bindend. Heeft u zelf een voorbeeld die u wilt delen met andere keringbeheerders? Stuur deze dan naar piw@stowa.nl.

De opbouw van de zorgplicht bibliotheek omvat alle zorgplicht activiteiten, maar focust op een aantal essentiƫle producten en activiteiten voor de beginfase van het ontwikkeltraject zorgplicht. De opbouw met de producten is als volgt (zie menu hierboven).

Het kader voor de zorgplicht 

Het Kader voor de Zorgplicht heeft het karakter van een doelvoorschrift. De beheerder is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de inrichting en de uitvoering van de activiteiten van de zorgplicht en dient daar intern toezicht op te houden. De ILT houdt hier rekening mee door bij haar toezicht op de zorgplicht te kiezen voor systeemtoezicht, audits en reality checks.

Klik hier om het Kader Zorgplicht te Downloaden (versie 2016, Helpdesk Water).

Meer informatie over de Zorgplicht primaire waterkeringen is te vinden op de website van Helpdesk Water.