Skip to main content Skip to main nav

Dynamisch kustbeheer

In dit project hebben STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst de handen ineen geslagen om dynamisch kustbeheer een stevige impuls te geven. Dat gebeurt door kustbeheerders te ondersteunen bij het verkennen van de mogelijkheden van deze nieuwe beheerstrategie en bij het monitoren van de effecten. Ook zorgen we ervoor dat de over het onderwerp opgedane kennis en ervaringen bij elkaar worden gebracht, worden gedeeld en geëvalueerd.