Skip to main content Skip to main nav

Evaluatie peer reviews zorgplicht

Er is een evaluatie uitgevoerd naar de peer-reviews als vervanging van de externe audits afgenomen door de ILT. Het gaat hierbij expliciet niet om de methodiek, begeleiding en inhoudelijke resultaten van de peer-review, maar om de peer-review als instrument om de zorgplicht voor primaire waterkeringen landelijk te verbeteren.

De evaluatie van de peer-reviews voor zorgplicht primaire waterkeringen dient meerdere doelen:
1. ‘Practise what you preach’ - het rond krijgen van de PDCA-cyclus (plan-do-check-act cyclus) om alle activiteiten het kader van de zorgplicht te verbeteren;
2. Input voor een verder gesprek tussen keringbeheerders over welke instrumenten in de toekomst zinvol zijn voor het continue verbeteren van de invulling van de zorgplichttaken.