Skip to main content Skip to main nav

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Onderzoek naar biologische bestrijding van de Japanse Duizendknoop, een invasieve exoot.

De Aziatische duizendknoop, en met name de Japanse Duizendknoop, zorgt voor grote overlast en belemmert het vrij transport van grond ernstig. De explosieve groei van deze exoot kan een risico opleveren voor de erosiebestendigheid van de grasbekledingen van waterkeringen en daarmee een gevaar vormen voor de waterveiligheid. De bestaande bestrijdingsmethoden zijn arbeidsintensief en daardoor kostbaar. En bovendien niet altijd effectief. In dit project wordt onderzocht of de populatie via biologische bestrijding klein gehouden kan worden. Het betreft de effectiviteit van het toedienen van een (Japanse) schimmel, al of niet in combinatie met een (eveneens Japanse) bladvlo.

Over dit onderzoek is een uitgebreid achtergrondverhaal verschenen in de STOWA ter Info. > Lees het verhaal

Download de brochure 2022-31