Skip to main content Skip to main nav

Beheer & onderhoud: risico gestuurd met aandacht voor kosten en baten

Dit project richt zich op de implementatie van risicogestuurd beheer & onderhoud, met inachtneming van de kwetsbaarheid van een kering voor verschillende vormen van degradatie en aantasting. Dit project maakt onderdeel uit van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen, fase 4 (ORK, gestart 1 januari 2020).

De veiligheid van veel regionale keringen is inmiddels op orde. De komende jaren vormt het beheer en onderhoud van deze keringen het belangrijkste aandachtspunt voor de beheerders. In de periode 2020-2023 zal het ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen dan ook met name aandacht besteden aan vraagstukken betreffende het beheer & onderhoud van regionale keringen. Speciaal het ontwikkelen van kennis voor het zogenaamd risicogestuurd inrichten van onderhoudsprogramma’s krijgt aandacht, alsmede de kosten-batenoverwegingen daarbij.

Belangrijk voordeel van het onderwerp Beheer & Onderhoud is dat de resultaten niet afhankelijk zijn van toekomstige keuzes die worden gemaakt wat betreft veiligheidsbenadering. Bij de uitwerking van dit project wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het project ‘Kwalitatief toetsen’, waarbij op basis van gebleken kwetsbaarheid voor degradatie / aantasting het benodigde onderhoud aan een kering kan worden gespecificeerd en geprioriteerd (op basis van de snelheid van de betreffende vorm van degradatie). Hierbij wordt tevens een link gelegd met het programma PIW, voor wat betreft de afstemming van inspectietechnieken op (geconstateerde) belangrijke verschijnselen van degradatie.