Skip to main content Skip to main nav

Dashboard Zorgplicht

In het Dashboard Zorgplicht wordt de status van de proces­inrichting van de Zorgplicht primaire waterkeringen inzichtelijk gemaakt. Door een dashboard landelijk te ontwikkelen, draagt het bij aan het kennisdelen tussen en verbinden van waterschappen. Hierdoor ontstaat een kwalitatief beter, kostenefficiënter en eenduidiger resultaat. Het levert een een uniform, transparant beeld voor toezichthouders zoals bijvoorbeeld ILT en andere afnemers zoals bijvoorbeeld Unie van Waterschappen.