Skip to main content Skip to main nav

Zorgplicht Centraal

De samenhang tussen de verschillende waterveiligheids­processen (beheren of zorgplicht, beoordelen en versterken) voor primaire waterkeringen kan verbeterd worden om meer doelmatig aan de wettelijke taak ‘het voldoen aan de normen’ invulling te geven. Concreet gaat het om efficiëntere inzet van capaciteit, kennis, informatie, regelgeving en governance.

Een belangrijke aanbeveling is dan ook de Zorgplicht centraler te positioneren als verbindend element in de keten van waterveiligheidsprocessen. In dit project wordt onderzocht hoe we dit kunnen doen. Dit project doet STOWA samen met ILT, Unie van waterschapen en Rijkswaterstaat.