Skip to main content Skip to main nav

TEO en P-verwijdering: Uitwerking maatschappelijke waardebepaling

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) biedt op een aantal locaties kansen om fosfor (P) te verwijderen. Zo luidt de conclusie van dit onderzoek naar de mogelijkheden om bij plaatsing van een TEO-installatie ook P-verwijderingstechnieken toe te passen. Zo kan de energietransitie hand in hand gaan met waterkwaliteitsverbetering.

In dit rapport zijn drie mogelijke verwijderingstechnieken beschreven en beoordeeld op meerwaarde en toepasbaarheid. Hiermee kan de waterbeheerder bepalen welke techniek op een specifieke locatie het best inzetbaar is.

Het onderzoek komt voort uit een Winnovatie Challenge die Waternet en STOWA organiseerden om ideeën te verzamelen voor de combinatie van TEO met P-verwijdering. De drie winnende ideeën, Biofree, Nutreact bioreactor en drijvende mosselbakken, zijn in dit rapport beoordeeld op twaalf criteria.

Behalve de effectiviteit van de P-verwijdering en kosten wogen aspecten als energieverbruik van de installatie, ruimtebeslag, afvalproductie en mogelijkheden tot hergebruik van het gewonnen fosfor, ook mee. Vooral de Biofree en Nutreact lijken goed toepasbaar onder een breed scala aan omstandigheden met een aanzienlijke controleerbaarheid, maar tegen wat hogere kosten. Driehoeksmosselen zijn al eerder toegepast, maar hier zijn de voorwaarden voor een succesvolle toepassing stringenter.