Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Congres Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)

Wat weten we over mogelijke maatregelen om broeikasgasemissies uit veenweidegebieden te verminderen? Wat weten we over de processen in de bodem die zorgen voor deze emissies ? En hoe kan die kennis gebruikt worden voor het maken van beleid en het nemen van effectieve maatregelen? Na vijf jaar onderzoek presenteren we met trots de antwoorden op deze vragen die zijn onderzocht in de eerste fase van het NOBV. Op maandag 30 september 2024 ronden we deze fase af met een speciaal congres.

Aanmelden

Op het NOBV-congres presenteren we de resultaten van het onderzoek en gaan we in gesprek over de vertaling daarvan naar beleid. Ben je als ambtenaar, adviseur of onderzoeker bezig met het veenweidegebied? Dan hopen wij je te zien op het NOBV-congres op 30 september 2024 in het Provinciehuis in Utrecht.

Programma

 • 09:45 - 10:25 | Inloop
 • 10:30 - 10:35 | Kort plenair welkom en opening Pui Mee in de foyer
 • 10:35 - 11:25 | Deelsessie ronde 1 
 • 11:30 - 12:20 | Deelsessie ronde 2 
 • 12:30 - 13:30 | Lunch / inloop 
 • 13:30 - 15:00 | Plenair programma in de Statenzaal
 • 15:00 - 16:00 | Posterpresentaties, napraten en borrel in de foyer

Deelsessies

In de ochtend gaan we in deelsessies de diepte in over verschillende onderwerpen. Hieronder zie je welke deelsessies er zijn. Klik op de links voor een korte introductievideo. Op het aanmeldformulier kun je twee keuzes aangeven.

 1. Broeikasgasemissies uit natte teelten en natte natuur, met Bart Kruijt (WUR) en Ype van der Velde (VU)
 2. Natte graslanden en waterinfiltratiesystemen, met Jim Boonman (VU) en Ralf Aben (RUN)
 3. Modellen: SWAP-Animo en Peatland-VU, met Merit van den Berg (VU) en Daniël van de Craats
 4. SOMERS, met Laura Nougeus en Roel Melman (Deltares)

Plenair programma

Na de lunch komen we plenair samen. Dagvoorzitter Inge Diepman gaat met verschillende onderzoekers uit het NOBV-consortium in gesprek over de resultaten van fase 1 en de stand van zaken nu. Daarnaast schuiven Douwe Jonkers (programmamanager Nationaal Programma Veenweide van het ministerie van LNV) en Mirjam Sterk (gedeputeerde Provincie Utrecht en voorzitter Regiegroep Veenweide) aan om te kijken waar de overheden nu al mee aan de slag kunnen en wat er de komende jaren nog moet gebeuren. Ook presenteren verschillende PhD’s van het NOBV en van LOSS een poster over hun onderzoek. 

Openbaar vervoer / parkeren

We stimuleren om met het OV te komen. De dichtstbijzijnde bushalte is Rijnsweerd Noord. Vanaf deze halte is het ongeveer 5 minuten lopen naar de locatie. > Openbaar vervoer naar Archimedeslaan 6, halte Rijnsweerd Noord 

Er zijn parkeerplekken bij parkeerplaats P2. Deze kunnen we echter niet garanderen en vol=vol. Als alle parkeerplekken bezet zijn, kies dan voor een(betaalde) parkeerlocatie buiten Rijnsweerd. Een alternatief is bijvoorbeeld het Transferium P+R Uithof.

Entree 

Je wordt ontvangen bij de ingang van de Statenzaal. Dat is rechts van de hoofdingang. Er staan bordjes om je naar de juiste ingang te leiden. 

Vraag en antwoord

V: Kan je achteraf opnames van het evenement terugkijken?
A: We hechten waarde aan een live ontmoeting; daarom wordt het evenement niet opgenomen. 

V: Voor wie is het evenement bedoeld?
A: Het evenement is bedoeld voor ambtenaren, adviseurs en onderzoekers die zich bezighouden met het veenweidegebied.

V: Kan ik ook alleen het plenaire onderdeel aansluiten?
A: Ja, dat is mogelijk. Bij de registratie kun je - bij het opgeven van de deelsessies - aangeven dat je alleen het plenaire programma wilt bijwonen. 

NOBV geeft een speciale nieuwsbrief uit. Je kunt je hiervoor inschrijven onderaan de nieuwspagina van onze website.