Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium KRW en de afvalwaterketen

Eind 2027 dienen alle watersystemen in de EU te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook dient een aantal rwzi’s daarop te zijn aangepast. Op 17 maart 2023 hebben wij hierbij stilgestaan in het symposium Effluentkwaliteit van de Toekomst in het Hotel de Wageningsche Berg. De grote vraag destijds was welke maatregelen in de afvalwaterketen nog nodig zijn om aan de KRW te kunnen voldoen. Na 1,5 jaar willen wij u op dezelfde inspirerende locatie meenemen in de resultaten van de onderzoeken die we inmiddels hebben uitgevoerd naar de afleiding van de effluenteisen en de maatregelen ten behoeve daarvan.

Aanmelden

Naast de resultaten van het uitgevoerde onderzoek, staan we tijdens deze bijeenkomst stil bij de aanpak van onze zuiderburen, de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater, de recent opgestelde visie op de waterketen en de visie van andere stakeholders in de afvalwaterketen, zoals Rijkswaterstaat, bedrijven en het ministerie van I&W. In de pauzes kunt u onder andere kennis maken met het programma Aquaconnect, door middel van een postersessie.

Tijdens deze fysieke bijeenkomst is er ook voldoende ruimte voor netwerken, tijdens de inloop, lunch, pauze en borrel. Het programma staat onderaan deze pagina.

Dit symposium richt zich op technologen, ecologen, adviseurs, vergunningverleners, beleidsmedewerkers van zowel bedrijfsleven als overheden.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, er worden echter wel kosten gemaakt voor uw komst. Mocht u toch verhinderd zijn, laat ons dit zo snel mogelijk weten met een mailtje naar stowa@stowa.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie of specifieke vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Henry van Veldhuizen van Waterwaarde (06 50 67 69 65, henry@waterwaarde.com), of met Cora Uijterlinde van STOWA (06 55 75 10 83, uijterlinde@STOWA.nl).