Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Tweede bijeenkomst Community of Practice (CoP) Waterkwaliteit en Klimaat

Om kennis en ervaringen uit te wisselen rond de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit werd begin 2024 de CoP Waterkwaliteit en Klimaat gestart. Op 12 september ben je van harte welkom bij de tweede bijeenkomst, een samenwerking tussen STOWA en Stichting RIONED. De CoP biedt volop ruimte voor het delen van ervaringen en ideeën op het gebied van waterkwaliteit en klimaat.

Aanmelden

Klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op ons leven. Ook dit voorjaar was het weer raak. Door een zeer nat voorjaar konden boeren bijvoorbeeld het land pas zeer laat op en spoelde mest na injectie richting het oppervlaktewater. De druk op het watersysteem neemt toe als gevolg van klimaatverandering, zowel direct (o.a. hogere temperaturen en veranderend neerslagpatroon) als indirect (veranderend gebruik door o.a. recreatie, watervraag, doorstroming en bevaarbaarheid).

Om kennis en ervaringen uit te wisselen rond de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit is in januari 2024 de CoP Waterkwaliteit en Klimaat gestart. Vanwege het grote succes en de behoefte om hier gezamenlijk meer handen en voeten aan te geven vindt op 12 september 2024 de tweede sessie plaats, een samenwerking tussen STOWA en Stichting RIONED. 

De CoP heeft als doel om ervaringen te delen en gezamenlijk tot ideeën en/of afspraken te komen welke organisaties de handschoen oppakken, hoe de effecten en het handelingsperspectief goed in beeld gebracht kunnen worden en welke concrete maatregelen hierbij passen. Dit alles voor de oppervlaktewaterkwaliteit in de breedste zin, van onderwaternatuur (KRW) tot de waterkwaliteit ten behoeve van gebruiksfuncties, voor zowel het stedelijk als landelijk gebied. Hierbij zal er tijdens de CoP gewerkt worden in drie werksporen/deelsessies waarin de verdieping nader gezocht wordt: 

  • Diagnose: welk effect heeft klimaatverandering op de waterkwaliteit en aquatische ecologie? Wat is er aan de hand? 
  • Maatregelen: wat kan er concreet worden gedaan om deze effecten tegen te gaan?
  • Governance: wie doet wat, waar en wanneer?

Op het aanmeldformululier kun je aangeven welke deelsessie je wilt bijwonen.

Uiteraard sluiten we allemaal samen af met een plenaire terugkoppeling waarin de 3 werksporen weer bij elkaar worden gebracht.

Deze tweede bijeenkomst is de tweede van in totaal drie bijeenkomsten. De invulling van deze derde bijeenkomst en het mogelijke vervolg van de CoP wordt naar behoefte vormgegeven. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pien van Stijn.

Oproep: Heb je al projecten gedaan of ben je nu bezig met projecten rondom het onderwerp waterkwaliteit en klimaat (in de breedste zin), kom ze delen! Alle deelnemers zijn van harte uitgenodigd om een poster mee te nemen die kan worden gedeeld tijdens de bijeenkomst. Dit kun je aangeven op het aanmeldformulier.