Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

09 juni 2021

Klimaatadaptie: ken uw stad(-sgeschiedenis)!

Onlangs verscheen ‘De stadsgenese. Cultuurhistorie en het natuurlijk systeem als gids voor klimaatadaptieve en stedelijke ontwikkeling’. Het kenniscentrum voor waterschappen en provincies, STOWA en de...

Lees meer

08 juni 2021

Webinarreeks 'Weersextremen in de watersector'

Tussen 21 mei en 10 december 2021 organiseert het platform WOW samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen.

Lees meer

07 juni 2021

Gebruik Deltafacts neemt hoge vlucht

Sinds een aantal jaar geeft STOWA speciale Deltafacts uit: factsheets waarin de meest actuele kennis en inzichten over onderwerpen op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit h...

Lees meer

26 mei 2021

STOWA daagt je uit!

Weet jij hoe we het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en fosforverwijdering kunnen combineren op een ecologisch én economisch aantrekkelijke manier? Doe mee aan deze winnovatiechalleng...

Lees meer

25 mei 2021

Gedragsbeïnvloeding voor betere waterkwaliteit

In het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit zoeken wetenschappers en waterschappers naar aanknopingspunten om met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten de ecologisch...

Lees meer

19 mei 2021

Klimaatadaptatie in de praktijk: hoe?

Welke maatregelen en gebruiksveranderingen zijn nodig om de effecten van klimaatverandering op landbouw en natuur op de hooggelegen zandgronden op te vangen? Hoe kunnen we deze maatregelen met elkaar ...

Lees meer

18 mei 2021

Groen-gasproductie rwzi’s

GasTerra, Gasunie, STOWA en enkele waterschappen hebben onderzoek laten doen naar biologische methanisering, een technologie om zogenoemd syngas (uit slibvergassing) en biogas (uit slibvergisting) om...

Lees meer
Groen-gasinstallatie

17 mei 2021

Volgende stap naar klimaatrobuuste stad

Waar valt een druppel regenwater en waar komt die uiteindelijk terecht? Van welke oppervlakken infiltreert het water ter plaatse, van welke oppervlakken stroomt het naar open water en van welke opperv...

Lees meer

13 mei 2021

Rioolwateronderzoek Rotterdam

STOWA werkt mee aan een onderzoek waarin het Erasmus Medisch Centrum, RHDHV, Partners4UrbanWater, waterschappen en KWR Water onderzoek doen naar RNA-resten van het Corona-virus in afvalwater in Rotter...

Lees meer

11 mei 2021

Warmte winnen én fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: kan het (uit)?

Weet jij hoe we thermische energiewinning uit oppervlaktewater (TEO) én fosforverwijdering kunnen combineren op een ecologisch én economisch aantrekkelijke manier? Deel je idee, maak kans op de hoofdp...

Lees meer

28 april 2021

Webinars All Risk

Het onderzoeksprogramma All Risk onderzoekt samen met HWBP het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoer...

Lees meer

28 april 2021

Waterwijzer Landbouw gebruikersdag

Op donderdagmiddag 22 april vond de derde gebruikersmiddag plaats van de Waterwijzer Landbouw (WWL), een instrument dat een inschatting geeft van de effecten van te natte, te droge of te zoute hydrolo...

Lees meer