Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

10 januari 2023

‘Restproduct’ duurzame waterstofproductie benut voor beluchting afvalwater

Zuivere zuurstof, dat als 'restproduct' vrijkomt bij duurzame waterstofproductie, kan een flinke besparing geven van beluchtingsenergie op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit blijkt uit een pilot di...

Lees meer

14 december 2022

Nummer 85: Laatste STOWA ter Info op papier

Nee, de papieren uitgave van STOWA ter info 85 zal nooit zo’n collectors item worden als een genummerd exemplaar van het witte album van de Beatles. Maar een bijzonder exemplaar is het zeker. Want de ...

Lees meer

06 december 2022

Wat zijn de effecten van aquathermie op het onderwaterleven?

Het winnen van warmte uit oppervlaktewater kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Maar wat is de ecologische impact ervan op het waterleven? Het is een vraag die steeds prangend...

Lees meer

30 november 2022

Waar gaat hemelwater in de stad naar toe?

STOWA heeft onlangs een animatievideo laten maken voor iedereen die aan zijn collega’s uit wil leggen hoe hemelwater in de stad wordt opgevangen, gebufferd en afgevoerd.

Lees meer

29 november 2022

Hoe krijg je meer ruimtelijke kwaliteit bij regionale dijkversterkingsprojecten?

STOWA en een groot aantal waterschappen participeren in het onderzoeksprogramma ‘RuimtelijkeKwaLiteit in wAterveiligheidsBeheer (RuiKwa-LAB)’. Het programma onderzoekt wat ruimtelijke kwaliteit in wat...

Lees meer

22 november 2022

Tijd voor een goed gesprek over klimaat en water!

Natte voeten? Hoog en (te) droog? Elke druppel telt?! Te nat en droog: wie maalt erom? Dit zijn de titels van vier zogenoemde praatplaten die STOWA heeft uitgebracht over resp. de klimaatbestendige st...

Lees meer

22 november 2022

Strategiesessie bever: urgent probleem aangekaart

Bij Koudekerke aan den IJssel is begin november een dode bever gevonden met een lengte van 1 meter 30 en een gewicht van maar liefst 40 kilogram. Gelukkig zijn niet alle bevers zo groot, maar er komen...

Lees meer

16 november 2022

SBIR-oproep STOWA: ontwikkel een biobased en circulaire oeverbescherming

STOWA daagt ondernemers uit om een verticale oeverbescherming te ontwikkelen gemaakt van bij voorkeur 100% biobased en 100% circulaire materialen. Dat gebeurt via een zogenoemde SBIR-innovatiecompetit...

Lees meer

15 november 2022

Visstand in kaart brengen met eDNA: goede resultaten

Onlangs werd een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden de vismonitoring niet meer op klassieke manier uit te voeren, maar via het DNA dat ze achterlaten in het water, zogenoemd environmental DNA of...

Lees meer

08 november 2022

Een dijk inspecteren: hoe doe je dat?

Dijken beschermen ons land tegen overstromingen, maar krijgen door klimaatverandering steeds meer te verduren. Neem bijvoorbeeld de droogte van afgelopen zomer. Welke invloed heeft dit op onze waterke...

Lees meer

07 november 2022

Samenwerking om KRW-doelen te halen moet op de schop

STOWA wil lessen trekken uit de ervaring die waterbeherend Nederland tot dusver met de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water heeft opgedaan. De stichting is daarom een meerjarig onderzoek gestart om ...

Lees meer

01 november 2022

Samenwerking demonstratieproject ‘Supersludge’ beëindigd

De samenwerking tussen publieke en private partijen in het kader van het demonstratieproject Supersludge is in de zomer van 2022 officieel afgerond. De waterschappen Aa en Maas en De Dommel, STOWA, sl...

Lees meer