Nieuws

19 juli 2018

Droogteadviezen grasbekleding

De droge zomer biedt waterkeringbeheerders stof tot nadenken. De grasbekleding van dijken en kaden droogt uit, maar er zijn ook nog groene taluds te vinden. Wat gebeurt er met de vegetatie en waar moe...

Lees meer

16 juli 2018

Zonnesystemen op water: welke vergunningen?

Welke vergunningen heb je nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op water? Het Nationaal Consortium Zon op Water, waar STOWA deel van uitmaakt, heeft het in kaart laten brengen.

Lees meer

09 juli 2018

B&O Meteobase overgedragen

STOWA heeft de afgelopen jaren Meteobase laten ontwikkelen, een online database met actuele neerslag- en verdampingsgegevens. Het beheer en onderhoud is sinds kort overgedragen aan Het Waterschapshuis...

Lees meer

06 juli 2018

Handreiking voor waterevenementen

Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende cont...

Lees meer

04 juli 2018

Onderzoek rubbergranulaat

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan tot plaatselijke vervuiling van de bermgrond en waterbodem leiden. Dat blijkt uit onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en STOWA...

Lees meer

03 juli 2018

'Heet Nieuws' haalt Kamer

Nederland wordt warmer. Welke gevolgen heeft dat? En wat kunnen we doen om de kwetsbaarheid van mens, stad en natuur te verminderen? Deze vragen stonden centraal tijdens het Congres Hittestress op 25 ...

Lees meer

28 juni 2018

We gaan 'slim malen'

Na de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn gemalen de grootste energiegebruikers van de waterschappen. Toepassing van ‘Slim Malen’ kan daar naar schatting 20 procent vanaf halen en tegelijkertijd fle...

Lees meer

28 juni 2018

ESF instrumenten

STOWA heeft een overzicht laten maken van alle instrumenten voor het uitvoeren van watersysteemanalyses aan de hand van ecologische sleutelfactoren. De instrumenten zijn overzichtelijk gerangschikt en...

Lees meer

25 juni 2018

Hydrotwin wint Big Data Challenge

Hoe kun je big data inzetten voor waterveiligheid? Die vraag stond centraal tijdens Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer van waterschap Rivierenland, STOWA en de Unie van Waterschappen. Ynfo...

Lees meer

25 juni 2018

Enquête Deltafacts

De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers over onderwerpen op het snijvlak van klimaat en waterbeheer. Onlangs zijn de resultaten bekend geworden van een enquête over deze service. STOWA over...

Lees meer

06 juni 2018

Gasvrij wonen met TEO

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een duurzaam alternatief voor aardgas zijn. Volgens de waterbeheerders kan deze duurzame energiebron zelfs voorzien in 12% van de warmtevraag en tot 5...

Lees meer

04 juni 2018

Nieuwe Wateropleidingen

Wateropleidingen heeft een nieuwe cursusbrochure uitgebracht voor het cursusjaar 2018/2019. Zoals gebruikelijk een overzicht van meer dan 100 verschillende cursustitels voor de watersector, allemaal a...

Lees meer