Nieuws

03 februari 2020

Nieuwe klimaatscenario's in 2023

Het KNMI werkt aan nieuwe klimaatscenario’s die schetsen hoe het Nederlandse klimaat over 50 tot 100 jaar waarschijnlijk zal veranderen. De scenario’s vormen de basis voor onderzoek naar de effecten v...

Lees meer

03 februari 2020

Waterfabriek Wilp in de prijzen

De Waterfabriek Wilp van waterschap Vallei en Veluwe heeft De Vernufteling 2019 gewonnen, de prijs van de branchevereniging van Nederlandse ingenieurs. Volgens de jury is bij de waterfabriek sprake va...

Lees meer

29 januari 2020

STOWA ter Info jubileert

In mei 1993 verscheen het allereerste nummer van de STOWA ter info. Nou ja, nummer... Het betrof een dubbelgevouwen A-drietje met een inlegvel, in sleets groen en blauw. Sinds die eerste uitgave is (b...

Lees meer

24 januari 2020

NHI: nieuwsbrief | brochure | kennisdag

Onlangs verscheen de tweede nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor he...

Lees meer

24 januari 2020

Nieuwe versie Regioscan Zoetwatermaatregelen in de maak

De Regioscan Zoetwatermaatregelen is een instrument om effecten, kosten en baten van zoetwatermaatregelen op landbouwbedrijven inzichtelijk te maken voor waterbeheerders. Op dit moment wordt gewerkt a...

Lees meer

21 januari 2020

Hoe ziet een klimaatrobuust beekdallandschap eruit? Bekijk het!

Overal wordt druk nagedacht over het klimaatbestendig maken van ons land. Maar hoe ziet dat er precies uit voor een beekdallandschap? En waar liggen de uitdagingen bij de inrichting? STOWA liet op ini...

Lees meer

20 januari 2020

PerceelTool helpt bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte

Slim omgaan met regenwater op eigen terrein is door de klimaatverandering steeds meer nodig. Denk aan een laagte in de tuin tegen wateroverlast door hoosbuien. Of infiltratie van regenwater om de droo...

Lees meer

08 januari 2020

Adviesteam Dijkontwerp

Het programmabestuur van het HWBP heeft onlangs het Adviesteam Dijkontwerp in het leven geroepen. Het team denkt mee met projecten en daagt projectmedewerkers uit in de toepassing van de waterveilighe...

Lees meer

07 januari 2020

Eisse Luitjens in bestuur STOWA

Eisse Luitjens is op 1 december 2019 toegetreden tot het bestuur van STOWA. Hij volgt Lyda Schelwald-van der Kley op, voormalig DB-lid van waterschap Zuiderzeeland.

Lees meer

19 december 2019

Polder2C's

Het Living Lab Hedwige-Prosperpolder – ook wel bekend als Polder2C's - heeft vanuit het Europese Interreg 2 Zeeën programma een bijdrage ontvangen van 3,9 miljoen euro. Het totale budget bedraagt 6,5 ...

Lees meer

16 december 2019

WarmingUp!

Nederland is druk bezig de warmtevraag te verduurzamen. De potentie van aquathermie en geothermie is groot. Maar voor de introductie zijn van bron tot klant systeem- en procesinnovaties noodzakelijk. ...

Lees meer

13 december 2019

Nieuwe sanitatie: houd je doelen voor ogen!

Ruim 140 deelnemers uit België en Nederland kwamen op 28 november bijeen om kennis uit te wisselen over decentrale sanitatie. Daar bleek dat er technologisch gezien steeds meer mogelijk is als het gaa...

Lees meer