Nieuws

17 april 2018

Extreme buien nog extremer geworden

In opdracht van de STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur, geactualiseerd. De nieuwe statistieken vallen tot enkele tientallen...

Lees meer

17 april 2018

Prepareer je tuin op hoosbuien en hittestress

Tuinbezitters kunnen meer doen om wateroverlast na hoosbuien of gevolgen van langdurige droogte en hitte te beperken. Met slimme en simpele aanpassingen aan de tuin, heeft extremer weer minder impact....

Lees meer

17 april 2018

Goed jaar voor INNW

Het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) heeft haar eerste jaar achter de rug. In 2017 werden 21 cursussen (soms meerdere keren) gegeven, met in totaal 302 deelnem...

Lees meer

19 februari 2018

Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer

Kun je via het slim gebruiken en koppelen van uiteenlopende meteorologische en watersysteemdata zorgen dat we (vaker) droge voeten houden? Dat is de vraag waarmee Waterschap Rivierenland, STOWA en de ...

Lees meer