Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

17 januari 2021

Bezoek aan stowa.nl in 2020 flink gestegen

Het aantal gebruikers van onze website is het afgelopen jaar spectaculair gestegen. Dat ging omhoog van 60 naar meer dan 93 duizend. Ook het aantal sessies en het totale aantal paginaweergaven groeid...

Lees meer
Vrouw bekijkt website

03 januari 2021

Remote sensing voor het waterbeheer. Van techniek naar toepassing

HWH en STOWA brachten dit najaar gezamenlijk een boekje uit over de mogelijkheden van 'remote sensing voor het waterbeheer'. Het boekje geeft niet alleen inzicht in de meerwaarde die remote sensing da...

Lees meer

03 januari 2021

Water Governance over transities in het waterbeheer

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van het tijdschrift Water Governance. De uitgave is geheel gewijd aan transities in het waterbeheer'

Lees meer

03 januari 2021

Nu ook in het Engels: Praatplaat Klimaatbestendig Beekdallandschap

Klimaatverandering is een hot item. We moeten ons aanpassen aan, en rekening houden met grotere weersextremen, droog en nat. Ook in de beekdalen. We willen graag weten hoe we komen tot een klimaatbest...

Lees meer

23 december 2020

Stimuleringsbudget honoreert projecten voor emissiebeperking

Op 14 december 2020 hebben de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij’ een financiële bijdrage toegezegd aan drie projecten. Daarmee kan in deze...

Lees meer

21 december 2020

Kerkrade gaat Superlocal...

De wijk Bleijerheide in Kerkrade is onderdeel van een uniek project: Superlocal. De wijk wordt gerenoveerd waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt. WBL, WML en de gemeente Kerkrade heb...

Lees meer

13 december 2020

Herziene uitgave Handboek Geomorfologisch Beekherstel

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van het Handboek Geomorfologisch Beekherstel uit 2015. In deze uitgave zijn belangrijke nieuwe inzichten verwerkt, die de afgelopen jaren in onderzoek naar beekher...

Lees meer

11 december 2020

Juridische vraagbaak energieprojecten

Welke juridische vraagstukken zijn er in energieprojecten van en met waterschappen? En welke lessen kun je hieruit trekken? De Unie van Waterschappen heeft 134 bestaande projecten geïnventariseerd en ...

Lees meer
Foto van wetboeken

11 december 2020

Handreiking Waterbelangen in de warmtetransitie

Zorg dat je als waterschap in beeld bent bij gemeenten die aan de slag gaan met de warmtetransitie. Hoe eerder je meedoet in het planproces voor warmtenetten, hoe beter je kunt omgaan met de technisch...

Lees meer

04 december 2020

Programma 'Prognoses in de afvalwaterketen' officieel van start

Op 30 november 2020 bracht het regieteam van het nieuwe programma 'Prognoses in de afvalwaterketen' een feestelijke toost uit om de start van het programma te vieren. Daarin werken een aantal partijen...

Lees meer
Foto Diana Beltgens

30 november 2020

Afvalwaterprognoses steeds accurater door koppeling met CBS-gegevens

Hoe krijg je als waterschap een zo goed mogelijk beeld van (toekomstige) hoeveelheden afvalwater naar je rwzi’s, maar ook van de bijbehorende vuillast? Het antwoord: door het gebied dat loost op dezel...

Lees meer
Afvalwaterzuivering bij nacht

24 november 2020

Belangrijke lessen uit aquathermie projecten

Aquathermie - het terugwinnen en hergebruiken van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater - komt eraan. Het heeft potentie als duurzame manier om woningen te verwarmen. Met een glansrol voor waterbe...

Lees meer
Foto afvalwaterzuivering