Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

11 oktober 2022

Centrale ontsluiting landelijke en regionale data potentie warmte uit water

Warmte winnen uit water, dat is aquathermie. Welke bronnen, zoals oppervlaktewater, rioolwater en drinkwater lokaal beschikbaar zijn, is vanaf 13 oktober te vinden via de aquathermieportal, www.aquath...

Lees meer

04 oktober 2022

Enquête kennisbank over de effecten van 'Zon op water'

In het project 'Zon op water: impact op waterkwaliteit en biodiversiteit (ZWIMP)' onderzoekt STOWA samen met een groot aantal consortiumpartners de directe en indirecte effecten van zonneparken op wat...

Lees meer

03 oktober 2022

Leidingen én regionale kadeverbetering: flinke besparingen mogelijk

Onlangs ging bij Waterschap Hunze en Aa’s een kadeverbeteringstraject in uitvoering langs het afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. In de voorbereiding werd gebruik gemaakt van nieuwe kennis over de wij...

Lees meer

26 september 2022

Terugblik Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op 22 september jl. namen 40 personen deel aan de derde Gebruikersdag Waterwijzer Natuur (WWN), de tool voor het bepalen van effecten van veranderend (water)beheer en klimaat op de terrestrische natuu...

Lees meer

15 september 2022

Praat mee over een klimaatbestendige stad!

Het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied is urgenter dan ooit. Maar hoe breng je het gesprek op gang met collega's, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en waterschappen? STO...

Lees meer

30 augustus 2022

Nieuw onderzoek naar effecten TEO

Bij het winnen van warmte uit oppervlaktewater om gebouwen te verwarmen - thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - kunnen ecologische effecten optreden. Deze zomer is een literatuuronderzoek na...

Lees meer

29 augustus 2022

E-learning Sleutelfactor Toxiciteit

De tweede Sleutelfactor Toxiciteit (SFT2), die werd ontwikkeld binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, is een van de instrumenten waarmee waterkwaliteitsbeheerders zicht en greep krijgen op de kwalitei...

Lees meer

29 augustus 2022

Hoe koppel je energietransitie en klimaatadaptatie? Perspectieven uit de praktijk

Energietransitie en klimaatadaptatie zijn sterk verbonden aan klimaatverandering. Beide opgaven vragen om investeringen in de openbare ruimte. Een koppeling ligt voor de hand. Maar in hoeverre gebeurt...

Lees meer

22 augustus 2022

#Uitde1000knoop?

Op steeds meer plekken in Nederland duiken invasieve Aziatische duizendknoopsoorten op. Deze uitheemse, woekerende planten vormen een bedreiging voor de inheemse natuur, maar kunnen bijvoorbeeld ook d...

Lees meer

21 augustus 2022

Praatplaat gebruik effluent

Nederland zucht onder de droogte en het einde ervan is nog niet in zicht. Deze droge perioden komen steeds vaker voor door klimaatverandering. Grote vraag is: hoe zorgen we in deze perioden voor voldo...

Lees meer

08 augustus 2022

Onderzoek naar schade aan aquatische organismen door warmtewinning oppervlaktewater

STOWA heeft literatuuronderzoek laten doen naar de mogelijk schade aan aquatische organismen door de warmtewisselaars en filters in installaties voor het winnen van warmte uit oppervlaktewater. De ond...

Lees meer

12 juli 2022

Samen (net-)werken voor schoon water

Alles zit mee op 1 juli: de zon schijnt uitbundig, de 160 deelnemers van het symposium ‘Samen werken aan schoon water’ zijn blij elkaar na drie jaar weer live te kunnen ontmoeten, en de resultaten van...

Lees meer