Nieuws

29 oktober 2018

Saniwijzer uitgebreid en vernieuwd

De Saniwijzer is uitgebreid en vernieuwd. De site van STOWA en stichting RIONED over nieuwe sanitatie geeft meer en ook meer praktische informatie. Ook is de navigatie flink verbeterd.

Lees meer

29 oktober 2018

MLV maakt comeback

STOWA heeft onlangs een studie afgerond waarin de kennis en inzichten die zijn opgedaan over meerlaagsveiligheid (MLV), zijn samengebracht. Ook wordt een overzicht gegeven van de instrumenten om de mo...

Lees meer

19 oktober 2018

Dutch Design uit afvalwater

Drie jonge ontwerpers en de Nederlandse waterschappen presenteren vanaf zaterdag a.s. Dutch Design gemaakt van Kaumera, een nieuwe grondstof uit afvalwater. Ze vonden alledrie een andere toepassing vo...

Lees meer

19 oktober 2018

Dieptemetingen met laser

Groene LiDAR biedt de mogelijkheid met laser de waterdiepte van ondiepe wateren in te meten vanuit de lucht. STOWA en enkele andere partijen laten momenteel de mogelijkheden van deze nieuwe technologi...

Lees meer

16 oktober 2018

Waterwijzers wijzen de weg…

Waterbeheerders beschikken sinds kort over twee state-of-the art instrumenten voor het doorrekenen van de effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en natuur en daarmee bij het klima...

Lees meer

15 oktober 2018

Neerslaggebeurtenissen voor stresstest vastgesteld

STOWA, RIONED en het ministerie van IenW hebben een advies uitgebracht over de neerslaggebeurtenissen waar overheden vanuit moeten gaan bij het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast...

Lees meer

04 oktober 2018

Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht

De potentie van het winnen van warmte uit water als alternatief voor aardgas blijkt groter dan gedacht. Zo zou thermische energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale...

Lees meer

01 oktober 2018

PE-loos slib ontwateren, kan dat?

STOWA en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben onderzoek laten doen naar een nieuwe, in Nederland ontwikkelde slibontwateringstechniek zonder chemicaliën, maar met borstels: de borstelcentrifuge. ...

Lees meer

27 september 2018

Actualiseren KRW-doelen

De derde KRW-planperiode komt eraan. Daarvoor moeten de waterschappen alle eerder vastgestelde KRW-doelen en bijbehorende maatregelen opnieuw tegen het licht houden. Daar kunt u vast wel wat hulp bij ...

Lees meer

21 september 2018

Facts & values groenblauwe daken

Op 19 september jl. presenteerde de Green Deal Groene Daken i.s.m. STOWA de ‘Facts & Values groenblauwe daken’. Daaruit blijkt dat slim ingerichte groenblauwe daken veel voordelen hebben.

Lees meer

21 september 2018

Waterstaatkundig erfgoed kan nut bewijzen

Wat is het belang van het historisch (waterstaatkundig) erfgoed en hoe kunnen waterschappen hieraan bijdragen? Op 7 september jl. vond er in Appeltern een symposium plaats over deze vraag. Bijzondere ...

Lees meer

17 september 2018

Kansenkaarten TEO

Nederland moet van het gas en aan alternatieve energiebronnen. Zon en wind komen daarvoor in aanmerking. Maar ook thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een bijdrage leveren aan het vergroe...

Lees meer