Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

13 april 2021

De Waterman

Water is levensbehoefte nummer één, maar ook al eeuwenlang onze grootste vijand. Het staat te hoog of te laag. Het ene moment hebben we teveel, maar een andere keer te weinig. In de vierdelige documen...

Lees meer

09 april 2021

Onderzoek rioolwater uitgebreid en verlengd

Vanaf maart 2020 onderzoekt het RIVM samen met STOWA en de waterschappen het rioolwater op sporen van het coronavirus. De metingen zijn een belangrijke aanvulling op de andere onderzoeken voor COVID-1...

Lees meer

29 maart 2021

Stem af op All Risk!

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sne...

Lees meer

25 maart 2021

NL Veranderdetectie

In het project NL Veranderdetectie werken de waterschappen samen met STOWA, het Waterschapshuis en een aantal andere partijen aan effectiever en efficiënter toezicht in het veld én het doelmatiger han...

Lees meer

24 maart 2021

Update Waterfabriek Wilp

Onlangs publiceerde waterschap Vallei en Veluwe een nieuw Waterjournaal over de Waterfabriek Wilp. Hierin vertellen betrokken medewerkers waar ze op dit moment staan, hoe Waterfabriek Wilp verband hou...

Lees meer

22 maart 2021

Aquathermie: hoe regel je het?

Hoe bepaal je als gemeente, waterschap of provincie je positie in aquathermieprojecten? Wat zijn je eigen ambities? En is je organisatie er klaar voor? Al dit soort vragen staan centraal in het verken...

Lees meer

19 maart 2021

Vier nieuwe IPMV- haalbaarheidsstudies

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA en de waterschappen werken aan het doorontwikkelen en praktijkgereed maken van technieken voor het verwijderen van medicijnresten en andere organ...

Lees meer

19 maart 2021

Anticiperen op de KRW na 2027: wat kan beter?

In 2027 zal de Europese Kaderrichtlijn Water naar verwachting ongewijzigd worden voortgezet. STOWA wil lessen trekken uit de ervaring die waterbeherend Nederland tot dusver met de uitvoering van de ri...

Lees meer

17 maart 2021

Klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

Nederlandse gemeentes barsten van de kennis rondom klimaatadaptatie. Maar: wat al lang en breed toegepast wordt binnen de ene gemeente, is niet altijd vanzelfsprekend, of zelf niet bekend, bij de ande...

Lees meer

16 maart 2021

Kenniscentrum Bever

Onlangs ging het Kenniscentrum Bever van start. Hierin werken organisaties samen aan het bundelen van kennis en actuele informatie over de bever. De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 19...

Lees meer

16 maart 2021

AquaConnect: zoetwatervoorziening garanderen

Onlangs ging het onderzoeksprogramma AquaConnect van start. In het programma werken tal van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, waterschappen, andere overheden en partijen (w.o. STOWA ) aan o...

Lees meer

15 maart 2021

Effect van consumentenproducten op waterkwaliteit onduidelijk

Onderzoek naar twintig typen consumentenproducten – waaronder shampoo, vaatwasmiddel, tandpasta en deodorant – maakt duidelijk dat nog lang geen antwoord mogelijk is op de vraag welke stoffen in consu...

Lees meer