Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

21 november 2023

Doorontwikkeling van de Waterwijzer Natuur voor veengebieden

Het Deltaprogramma Zoetwater / RWS en STOWA hebben de wens geuit om de Waterwijzer Natuur breder inzetbaar te maken, en bij voorkeur ook geschikt te maken voor toepassing op veengronden in laag Nederl...

Lees meer

15 november 2023

Nieuw beoordelingskader effecten koudelozingen bij warmtewinning uit oppervlaktewater

Het aantal vergunningaanvragen voor het winnen van energie, i.c. warmte uit oppervlaktewater (TEO) neemt snel toe. Het beoordelingskader koudelozingen 2.0 biedt waterbeheerders met het oog hierop hand...

Lees meer

9 november 2023

EBEO 2.0: deelprojecten gaan van start

Al geruime tijd bereidt STOWA het project Ecologische Beoordeling (EBEO) 2.0 voor. We hebben in die periode gemerkt dat er veel draagvlak is voor het ontwikkelen van een systeem waarmee mogelijke knel...

Lees meer

6 november 2023

Slim Malen

Gemalen zijn na de rioolwaterzuiveringen de grootste energievragers van de waterschappen. Maar via slimme aansturing kun je het energieverbruik jaarlijks met aanzienlijk verminderen. Dat bleek uit het...

Lees meer

23 oktober 2023

Hoe slechten we belemmeringen voor halen van KRW-doelen?

Met het project ‘KRW: bestuurskundig-juridische bouwstenen voor het verhogen van doelbereik’ bundelen STOWA, Universiteit Utrecht en RIVM hun krachten rond de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarbij Neder...

Lees meer

12 oktober 2023

Wat betekenen nieuwe klimaatscenario’s voor de neerslagstatistieken die waterbeheerders hanteren?

STOWA werkt al vanaf 2021 aan het verbeteren van de meteorologische informatievoorziening voor het regionale waterbeheer. In dat verband wordt onder meer gekeken of de neerslagstatistieken die nu word...

Lees meer

12 oktober 2023

Klimaatadaptatie: leren van elkaars kennis en ervaringen

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? Dit ja...

Lees meer

10 oktober 2023

Alle ingrediënten voor een weerbare watersector... op één pizza!

Een weerbare organisatie is divers en inclusief: hoe meer perspectieven, talenten en kennis in huis, hoe beter de organisatie uitdagingen het hoofd kan bieden. Maar een meer diverse en inclusieve werk...

Lees meer

9 oktober 2023

Binnenkort: Water Governance themanummer over 'water en bodem sturend'

Bent u geïnteresseerd in governance-vraagstukken in het waterdomein of wordt u hier regelmatig mee geconfronteerd tijdens uw werk? Water Governance, een uitgave van STOWA en de Unie van Waterschappen,...

Lees meer

8 oktober 2023

Meetprogramma DEBIT-2030: antwoorden op belangrijke vragen rond decentrale sanitatie

Veel woningen, boerderijen en bedrijven in het buitengebied zijn via zogenoemde drukriolering aangesloten op het riool. Maar de capaciteit ervan staat onder druk. Bovendien zijn veel drukrioleringsvoo...

Lees meer

6 oktober 2023

Deltacommissaris Peter Glas neemt Nederlands Hydrologisch Instrumentarium in gebruik

In de afgelopen vier jaar hebben waterschapen, provincies, het Rijk en drinkwaterbedrijven ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), ee...

Lees meer

6 oktober 2023

NWB Waterinnovatiefonds verstrekt eerste lening aan Torwash

Het bedrijf Torwash, dat in 2020 startte als spin off van TNO, krijgt als eerste Nederlandse scale up een lening van het NWB waterinnovatiefonds (WIF). Torwash werkte de afgelopen jaren aan innovatiev...

Lees meer