Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

24 april 2023

Programma Young Talent Day bekend

Het programma van de Young Talent Day 2023 is rond, dé netwerkdag voor alle jonge mensen die met water werken. Of dat nu bij een waterschap, drinkwaterbedrijf, het rijk, provincie, gemeente, kennisins...

Lees meer

19 april 2023

STOWA verkent mogelijkheden rwzi’s als slimme energiehubs

STOWA heeft een serie rapporten laten verschijnen over de mogelijkheden om rioolwaterzuiveringen te gebruiken als smart energy hub. Een slimme energie-hub is een schakel in netwerk van warmte en elekt...

Lees meer

18 april 2023

Vijf winnende plannen voor biobased en circulaire oeverbescherming

Van rijshout tot baggerspecie en van biopolymeren tot biocomposiet: vijf bedrijven mogen in het kader van de SBIR-competitie 'Biobased en circulaire oeverbescherming' in fase 1 de haalbaarheid van hun...

Lees meer

13 april 2023

Goed voorbereid voor een nieuw zwem(water)seizoen!

Burgers duiken bij goed weer steeds vaker het buitenwater in, ook op plekken die niet zijn aangewezen als officieel (gecontroleerd) zwemwater. Bovendien vinden er steeds meer waterevenementen plaats, ...

Lees meer

28 maart 2023

Resultaten NKWK-onderzoekslijn de Klimaatbestendige Stad

In het kennisprogramma NKWK-Klimaatbestendige stad zijn i.s.m. het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, STOWA, Deltares en een groot aantal gemeenten, waterschappen en provincies zes onderzoeken uitg...

Lees meer

27 maart 2023

Polder2C's: Dijken zijn sterk, graverijen zwakke plek

“Onze dijken zijn sterk, maar graverijen vormen een zwakke plek. Dan kan het opeens heel snel misgaan als er veel water over de dijk stroomt.” zegt Ludolph Wentholt. Dit is één van de hoofdconclusies ...

Lees meer

21 maart 2023

Digigids in een nieuw jasje gestoken

Hoe ernstig zijn de kale plekken op een dijk? Wat is de conditie van bomen op een dijk? Hoe is de staat van de asfaltdijkbekleding? In de Diggids, een initiatief van RWS en STOWA, kunnen waterkeringbe...

Lees meer

21 maart 2023

Succesvol afsluitende conferentie Polder2C's in Antwerpen

Van 7 tot en met 9 maart vond in Antwerpen de slotconferentie plaats van het internationale Polder2C's project. Het was een geslaagde driedaagse waarin veel kennis en inzichten werden gedeeld die ware...

Lees meer

21 maart 2023

Jeroen Verhaaff Nieuwe voorzitter Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW heeft een nieuwe voorzitter. Op 16 maart jl. droeg Nisa Nurmohamed na 9 jaar de 'voorzitterspijp' over aan Jeroen Verhaaff (zie foto onder). Dat...

Lees meer

17 maart 2023

Ook ‘natuurlijke’ zuivering van medicijnresten mogelijk

Natuurlijke zuiveringssystemen lijken goed in staat te zijn om medicijnen en andere organische microverontreinigingen te verwijderen uit rwzi-effluent, waarbij ook nutriënten en ziekteverwekkers (path...

Lees meer

13 maart 2023

Expertsessies revisie ecologische beoordeling (EBEO) gestart

Begin maart heeft STOWA de eerste expertsessies gehouden, waarin met een tiental experts van de afzonderlijke KRW-waterkwaliteitselementen (algen, macrofauna, vissen en waterplanten) wordt onderzocht ...

Lees meer

13 maart 2023

Jonge waterprofessional Paulien Verschuyl over noodzaak verbinden van 'jong' en 'oud'

Als trainee van Waterschapstalent ervaart Paulien (31) dagelijks hoe belangrijk de verbinding tussen jong en ervaren op de werkvloer is. Zeker als je elkaars talenten goed wilt benutten. Samen met haa...

Lees meer