Nieuws

24 augustus 2018

MLV onder de aandacht

STOWA en HKV Lijn in Water werken samen met andere betrokken partijen aan de herijking van het begrip meerlaagsveiligheid. "We zoeken naar mogelijkheden om het MLV-gedachtegoed opnieuw onder de aandac...

Lees meer

21 augustus 2018

Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering rwzi's

Onlangs verscheen het Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi's. Het handboek geeft een compleet overzicht van de meest actuele kennis en inzichten op het gebied van...

Lees meer

21 augustus 2018

Proeftuin Persleidingen

Onlangs verscheen een rapport over het project Proeftuin Persleidingen. In de proeftuin verzamelen STOWA en stichting RIONED ervaringen met onderzoek naar de conditie van persleidingen.

Lees meer

16 augustus 2018

Zorgen voor eigen sanitatie

Op 21 juni bespraken ruim 100 deelnemers in Almere de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sanitatie in Flevoland. Tevens liet een aantal ondernemingen zien welke sanitatie-oplossingen zij kunnen b...

Lees meer

27 juli 2018

STOWA droogtebulletin

Het is droog in Nederland, uitzonderlijk droog. De Nederlandse waterbeheerders doen er alles aan om problemen door het aanhoudende neerslagtekort te voorkomen. STOWA heeft samen met SAT-WATER een spec...

Lees meer

23 juli 2018

Beating the blues!

De zomer is in alle hevigheid losgebarsten. Mensen zoeken massaal verkoeling op en in het water. Maar ook blauwalgen gedijen uitstekend bij het zomerse weer. Waterbeheerders worden vaak geacht maatreg...

Lees meer

20 juli 2018

Waterwijzer berekent droogteschade

Is de 'Waterwijzer Landbouw' in staat adequate schadeberekeningen te maken voor het huidige droge jaar 2018. Die vraag kwam de afgelopen weken naar voren. WENR-onderzoeker Martin Mulder deed daarop ee...

Lees meer

19 juli 2018

Droogteadviezen grasbekleding

De droge zomer biedt waterkeringbeheerders stof tot nadenken. De grasbekleding van dijken en kaden droogt uit, maar er zijn ook nog groene taluds te vinden. Wat gebeurt er met de vegetatie en waar moe...

Lees meer

16 juli 2018

Zonnesystemen op water: welke vergunningen?

Welke vergunningen heb je nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op water? Het Nationaal Consortium Zon op Water, waar STOWA deel van uitmaakt, heeft het in kaart laten brengen.

Lees meer

09 juli 2018

B&O Meteobase overgedragen

STOWA heeft de afgelopen jaren Meteobase laten ontwikkelen, een online database met actuele neerslag- en verdampingsgegevens. Het beheer en onderhoud is sinds kort overgedragen aan Het Waterschapshuis...

Lees meer

06 juli 2018

Handreiking voor waterevenementen

Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende cont...

Lees meer

04 juli 2018

Onderzoek rubbergranulaat

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan tot plaatselijke vervuiling van de bermgrond en waterbodem leiden. Dat blijkt uit onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en STOWA...

Lees meer