Nieuws

20 februari 2020

Citizen science: waterdiertjes spotten

Kinderen en hun (groot)ouders kunnen met een schepnet en Waterdiertjes.nl op de smartphone, zelf bepalen hoe schoon het water in een sloot, plas of vijver is. Je geeft de gevangen diertjes door via de...

Lees meer

19 februari 2020

Aquathermieviewer gelanceerd

Onlangs werd in Amersfoort een speciale Aquathermie viewer gelanceerd. De viewer brengt de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetaillee...

Lees meer

17 februari 2020

NHI is on!

Op 30 januari 2020 vond in Amersfoort de jaarlijkse dag plaats over de ontwikkelingen rond het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Er was veel goed nieuws te melden. Het beste nieuws: de gezamenl...

Lees meer

12 februari 2020

Hans Kuipers nieuw lid STOWA-bestuur

De Drentse gedeputeerde Hans Kuipers is namens het Interprovinciaal Overlegorgaan IPO toegetreden tot het bestuur van STOWA. De IPO-zetel was enige tijd vacant, maar met de komst van Kuipers is het be...

Lees meer

10 februari 2020

Broeikasgassen Veenweiden

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden, uitgevoerd onder regie van STOWA, onderzoekt de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems. Doel is de effectiviteit van verschillende maat...

Lees meer

03 februari 2020

Nieuwe klimaatscenario's in 2023

Het KNMI werkt aan nieuwe klimaatscenario’s die schetsen hoe het Nederlandse klimaat over 50 tot 100 jaar waarschijnlijk zal veranderen. De scenario’s vormen de basis voor onderzoek naar de effecten v...

Lees meer

03 februari 2020

Waterfabriek Wilp in de prijzen

De Waterfabriek Wilp van waterschap Vallei en Veluwe heeft De Vernufteling 2019 gewonnen, de prijs van de branchevereniging van Nederlandse ingenieurs. Volgens de jury is bij de waterfabriek sprake va...

Lees meer

29 januari 2020

STOWA ter Info jubileert

In mei 1993 verscheen het allereerste nummer van de STOWA ter info. Nou ja, nummer... Het betrof een dubbelgevouwen A-drietje met een inlegvel, in sleets groen en blauw. Sinds die eerste uitgave is (b...

Lees meer

24 januari 2020

NHI: nieuwsbrief | brochure | kennisdag

Onlangs verscheen de tweede nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor he...

Lees meer

24 januari 2020

Nieuwe versie Regioscan Zoetwatermaatregelen in de maak

De Regioscan Zoetwatermaatregelen is een instrument om effecten, kosten en baten van zoetwatermaatregelen op landbouwbedrijven inzichtelijk te maken voor waterbeheerders. Op dit moment wordt gewerkt a...

Lees meer

21 januari 2020

Hoe ziet een klimaatrobuust beekdallandschap eruit? Bekijk het!

Overal wordt druk nagedacht over het klimaatbestendig maken van ons land. Maar hoe ziet dat er precies uit voor een beekdallandschap? En waar liggen de uitdagingen bij de inrichting? STOWA liet op ini...

Lees meer

20 januari 2020

PerceelTool helpt bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte

Slim omgaan met regenwater op eigen terrein is door de klimaatverandering steeds meer nodig. Denk aan een laagte in de tuin tegen wateroverlast door hoosbuien. Of infiltratie van regenwater om de droo...

Lees meer