Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

17 mei 2021

Volgende stap naar klimaatrobuuste stad

Waar valt een druppel regenwater en waar komt die uiteindelijk terecht? Van welke oppervlakken infiltreert het water ter plaatse, van welke oppervlakken stroomt het naar open water en van welke opperv...

Lees meer

13 mei 2021

Rioolwateronderzoek Rotterdam

STOWA werkt mee aan een onderzoek waarin het Erasmus Medisch Centrum, RHDHV, Partners4UrbanWater, waterschappen en KWR Water onderzoek doen naar RNA-resten van het Corona-virus in afvalwater in Rotter...

Lees meer

11 mei 2021

Warmte winnen én fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: kan het (uit)?

Weet jij hoe we thermische energiewinning uit oppervlaktewater (TEO) én fosforverwijdering kunnen combineren op een ecologisch én economisch aantrekkelijke manier? Deel je idee, maak kans op de hoofdp...

Lees meer

28 april 2021

Webinars All Risk

Het onderzoeksprogramma All Risk onderzoekt samen met HWBP het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoer...

Lees meer

28 april 2021

Waterwijzer Landbouw gebruikersdag

Op donderdagmiddag 22 april vond de derde gebruikersmiddag plaats van de Waterwijzer Landbouw (WWL), een instrument dat een inschatting geeft van de effecten van te natte, te droge of te zoute hydrolo...

Lees meer

28 april 2021

STOWA 50 jaar!

Dit jaar bestaat STOWA 50 jaar!  Wij vieren dit graag met iedereen in ons netwerk. Vanaf 21 juni 2021 staan we stil bij ons jubileum door vooral te kijken naar de toekomst: hoe ziet STOWA er komende j...

Lees meer

26 april 2021

Straatkolken vaak reinigen

Schone straatkolken vangen behoorlijk effectief deeltjes af, maar na enkele maanden sediment vangen vermindert dit snel. Hoe snel dit proces verloopt ligt zowel aan de omgeving, aan de regenval die de...

Lees meer

16 april 2021

NOBV webinarserie

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden, waaraan ook STOWA deelneemt, organiseert een reeks van vier webinars over de haalbaarheidsstudies die het NOBV heeft laten uitvoeren om van...

Lees meer

15 april 2021

Bekijk 1 jaar Polder2C’s

Polder2C’s is alweer ruim een jaar geleden begonnen met experimenten en onderzoek naar dijksterkte en noodhulp en met activiteiten voor kennisoverdracht aan de volgende generatie watermanagers. En in ...

Lees meer

14 april 2021

Monitoren ecologische effecten koudelozingen

STOWA, Rijkswaterstaat en Deltares brengen met onderzoeksprogramma WarmingUP in kaart hoe je een efficiënt en effectief monitoringprogramma op kunt zetten voor het in kaart brengen van de ecologische ...

Lees meer

14 april 2021

De vruchten plukken van (bijna) vier jaar Kennisimpuls

Op 7 april 2021 vond de derde programmabijeenkomst plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In de bijeenkomst brachten onderzoekers en kennisgebruikers de (online) aanwezigen op de hoogte van de laa...

Lees meer

13 april 2021

Hoge stikstofbelasting oppervlaktewateren

De stikstofbelasting in Nederlandse oppervlaktewateren is groot, en in tegenstelling tot die op land onderbelicht. De doelen van de KRW worden in 2027 niet gehaald als de belasting niet fors wordt ger...

Lees meer