Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

19 juni 2023

Consortium onderzoekt natuurinclusief gebruik drijvende zonnepanelen

Het consortium ‘SPARKLES’ ontvangt ruim 2,8 miljoen euro vanuit het NWA-programma ‘Verantwoorde opschaling van Zon op water’ voor het doen van onderzoek naar het gebruik van drijvende zonnepanelen. He...

Lees meer

19 juni 2023

Factsheets sanitatie-oplossingen buitengebied

Voor het verwerken van afvalwater in het buitengebied zijn diverse oplossingen voorhanden. Bedrijven en waterketenbeheerders zijn daar nog vaak onvoldoende mee bekend. STOWA en RIONED helpen ze bij he...

Lees meer

13 juni 2023

SurFlat: Onderzoek naar maaiveldafvoer in vlakke gebieden

In het mede door STOWA ondersteunde NWO-onderzoek SurFlat (Surface runoff in Flat landscapes) wordt onderzoek gedaan naar maaiveldafvoer. Maaiveldafvoer is het afstromen van water over het oppervlak n...

Lees meer

12 juni 2023

Nieuwe handreiking aquathermie gelanceerd

Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water hebben op 12 juni een nieuwe online handreiking aquathermie gelanceerd. Hiermee willen ze de beschikbare tools en kennis voor iedereen die met aquathermi...

Lees meer

08 juni 2023

Jaarbericht 2022: business as usual?

Onlangs verscheen het Jaarbericht 2022 van STOWA, met daarin een compact overzicht waar we in 2022 aan werkten en wat we hebben bereikt. De thema’s Waterveiligheid, Klimaatadaptatie, Waterkwaliteit, E...

Lees meer

07 juni 2023

Mestwetgeving en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater

STOWA heeft een inventarisatie laten maken van de mogelijke gevolgen van de afschaffing van derogatie. Welke mogelijkheden en instrumenten hebben de waterschappen en de agrarische sector met het oog h...

Lees meer

06 juni 2023

JONG Waterbeheer, Deltares en Rijkswaterstaat organiseren Impactmakers

JONG Waterbeheer/STOWA, Deltares en Programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat organiseren samen de eerste editie van 'De Impactmakers'. De Impactmakers is een werkcollege voor duo’s van ...

Lees meer

23 mei 2023

Resultaten STAWA: Gamma-onderzoek, een nieuw kennisdomein?

Het wordt tijd voor een integraal monitoringsysteem waarin niet alleen water en bodem wordt meegenomen, maar ook maatschappelijk welbevinden. We moeten de ‘watervoetafdruk’ van producten kunnen bepale...

Lees meer

23 mei 2023

Lonkende perspectieven op Young Talent Day 2023

Wat voegen de perspectieven van een klimaatpsycholoog, een filosoof, een jurist, een transitiedenker én de natuur zelf toe aan het waterbeheer van de toekomst? Het korte antwoord: heel veel. Tijdens d...

Lees meer

23 mei 2023

Zorgplicht: Kopzorg? En andere urgente waterkeringthema’s…

Op 11 mei vond in het provinciehuis Utrecht de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Tijdens deze dag kwam een groot aantal actuele en urgente waterkeringonderwerpen voorbij. Om maar e...

Lees meer

22 mei 2023

Gratis naar de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #20!

Op donderdag 29 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de jaarlijkse PIW-kennisdag plaats, met als thema 'Een dijk van een generatie'. Het is alweer de twintigste editie en dat laten STOWA en Rijkswaterstaat...

Lees meer

16 mei 2023

Project Ecologische Beoordeling 2.0: voorbereiding ‘living labs’ in volle gang

In maart en april heeft STOWA expertsessies gehouden. Hierin werd experts van de biologische groepen van de KRW gevraagd wat de tekortkomingen zijn van de huidige KRW-systematiek, hoe we meer diagnost...

Lees meer