Nieuws

15 oktober 2018

Neerslaggebeurtenissen voor stresstest vastgesteld

STOWA, RIONED en het ministerie van IenW hebben een advies uitgebracht over de neerslaggebeurtenissen waar overheden vanuit moeten gaan bij het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast...

Lees meer

04 oktober 2018

Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht

De potentie van het winnen van warmte uit water als alternatief voor aardgas blijkt groter dan gedacht. Zo zou thermische energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale...

Lees meer

01 oktober 2018

PE-loos slib ontwateren, kan dat?

STOWA en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben onderzoek laten doen naar een nieuwe, in Nederland ontwikkelde slibontwateringstechniek zonder chemicaliën, maar met borstels: de borstelcentrifuge. ...

Lees meer

27 september 2018

Actualiseren KRW-doelen

De derde KRW-planperiode komt eraan. Daarvoor moeten de waterschappen alle eerder vastgestelde KRW-doelen en bijbehorende maatregelen opnieuw tegen het licht houden. Daar kunt u vast wel wat hulp bij ...

Lees meer

21 september 2018

Facts & values groenblauwe daken

Op 19 september jl. presenteerde de Green Deal Groene Daken i.s.m. STOWA de ‘Facts & Values groenblauwe daken’. Daaruit blijkt dat slim ingerichte groenblauwe daken veel voordelen hebben.

Lees meer

21 september 2018

Waterstaatkundig erfgoed kan nut bewijzen

Wat is het belang van het historisch (waterstaatkundig) erfgoed en hoe kunnen waterschappen hieraan bijdragen? Op 7 september jl. vond er in Appeltern een symposium plaats over deze vraag. Bijzondere ...

Lees meer

17 september 2018

Kansenkaarten TEO

Nederland moet van het gas en aan alternatieve energiebronnen. Zon en wind komen daarvoor in aanmerking. Maar ook thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een bijdrage leveren aan het vergroe...

Lees meer

14 september 2018

Ken uw beek!

In ons land hebben we in het verleden alle beken naar onze hand gezet. Bijvoorbeeld door ze recht te trekken, te gebruiken voor het bevloeien van aangrenzende hooilanden, of als energiebron (watermole...

Lees meer

11 september 2018

Kom naar onze Biomassadag

Op 10 oktober bent u van harte welkom op een bijzondere dag over het terugwinnen, verwerken en vermarkten van bermmaaisel, waterplanten en andere soorten biomassa die vrijkomen bij waterschapswerkzaam...

Lees meer

10 september 2018

Watersnoodmedailles

Onlangs verscheen bij STOWA een bijzonder boekje over Koninklijke onderscheidingen voor ‘ijver, moed en zelfopoffering’ tijdens watersnoden. Het boekje werd gepresenteerd tijdens een de dag over water...

Lees meer

29 augustus 2018

Zandzak lijkt verleden tijd

RWS, de waterschappen, Defensie en de TU Delft beproefden in de Delftse proeftuin Flood Proof Holland nieuwe technieken én de traditionele zandzakken om een dreigende overstroming te voorkomen. Het ev...

Lees meer

29 augustus 2018

Opmerkelijk herstel uitgedroogde dijken

De droogte deze zomer blijft een hot item, ondanks de regen van de afgelopen weken. In Tiel bespraken dijkbeheerders van waterschappen en Rijkswaterstaat, en een WENR-onderzoeker de uitgedroogde grasb...

Lees meer