Nieuws

25 maart 2020

Coronavirus in rioolwater

Het Coronavirus kan via ontlasting in rioolwater terechtkomen. Dat is gebleken uit onderzoek van het RIVM. Rioleringswerkers en zuiveringsbeheerders zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden ...

Lees meer

25 maart 2020

Onderzoek naar hergebruik koeltorenwater

Verzilting en droogte zorgen in kustgebieden steeds vaker voor gebrek aan zoet water. In Zeeuws-Vlaanderen wordt in het kader van het NWO-programma WaterNexus een Wageningse oplossing beproefd: zuiver...

Lees meer

24 maart 2020

Skypemeeting over niet-waterkerende objecten

Het Kennis- en Kundeplatform KKP houdt vandaag, 24 maart, een een skypemeeting over niet-waterkerende objecten. Tijdens deze meeting kun je online al je je NWO-dilemma's bespreken. De meeting begint o...

Lees meer

19 maart 2020

Hulp bij technische afwegingen aquathermie

STOWA en de Unie van Waterschappen laten een afwegingskader opstellen om gemeenten te helpen bij het maken van keuzes over de manier waarop je het winnen van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater ...

Lees meer

17 maart 2020

Nieuw kennisprogramma over waterbeheer en energietransitie

Van aquathermie tot windmolens op rioolwaterzuiveringen: waterbeheerders doen volop mee aan de energietransitie. De waterschappen hebben in oktober 2019 ingestemd met het Klimaatakkoord en willen graa...

Lees meer

12 maart 2020

Productie Kaumera op gang

Op donderdagochtend 12 maart heeft de eerste vrachtwagen met 20 duizend liter Kaumera de Kaumerafabriek van waterschap Rijn en IJssel in Zutphen verlaten. De fabriek werd begin oktober 2019 in gebruik...

Lees meer

03 maart 2020

Proefschrift over randvoorwaarden voor hoge macrodiversiteit in laaglandbeken

Op 3 maart jl. is Jan de Brouwer aan de UVA gepromoveerd op een onderzoek naar zogenoemde 'pulsating patches'. Dit zijn dynamische pakketten organisch materiaal die een belangrijke voorwaarde zijn voo...

Lees meer

03 maart 2020

Integrale aanpak microverontreinigingen

Chemie en biologie waren in het waterkwaliteitsbeheer lang gescheiden werelden. De chemie ging over stoffen en stofnormen, de biologie over het waterleven. Gelukkig kunnen er steeds scherpere relaties...

Lees meer

02 maart 2020

Van wetenschap naar waterschap bij beekherstel

Welke invloed heeft het inbrengen van dood hout op opstuwing en waterafvoer? Hoe interacteren regionale rivieren hydrologisch gezien met de hoofdwateren waar ze in uitmonden? Waarom gaan sommige herst...

Lees meer

02 maart 2020

Waterwijzer Natuur

Wat is de invloed waterhuishouding, zuurgraad én voedselrijkdom op (gewenste) terrestrische natuur? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt de Waterwijzer Natuur ontwikkeld. Op dit ogenblik wordt...

Lees meer

24 februari 2020

Integrale risicoanalyse wateroverlast kan leiden tot kostenbesparingen

Een Integrale risicoanalyse van wateroverlast kan leiden tot kostenbesparingen. Dat is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek dat STOWA hiernaar heeft laten uitvoeren. Er zijn vier cases uitgevoe...

Lees meer

20 februari 2020

The Good, The Bad and the Bever

Sinds de herintroductie eind jaren tachtig leven er weer zo'n 35 honderd bevers in ons land, vooral in Flevoland en in de zuidelijke provincies. Dat is goed nieuws, maar het heeft ook een keerzijde. D...

Lees meer