Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

25 juni 2021

Aquathermie in praktijk

Vanuit onderzoeksprogramma WarmingUP, waar STOWA aan deelneemt, zijn de algemene en technische eigenschappen van aquathermiesystemen in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien hoe gerealiseerde aquat...

Lees meer

16 juni 2021

De kunst van het verkopen van 'afval'

Afval is grondstof in de circulaire economie. Daarom zoeken waterschappen – vaak met STOWA – naar methoden om ‘reststromen’ zoals zuiveringsslib, zeefgoed of bermgras om te zetten in duurzame producte...

Lees meer

11 juni 2021

Nieuwe versie 'Maatregel op de kaart'

‘Maatregelen op de kaart’ is een landelijke kaart (een zgn. GIS-tool) die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om emissies van stikstof ...

Lees meer

10 juni 2021

Kenniskrant over beperken gevolgen overstromingen

Stel dat er ergens een dijk doorbreekt, wat zijn dan de mogelijke gevolgen? En hoe kun je die zo veel mogelijk beperken? Dat zijn belangrijke vragen voor gemeenten, provincies, bedrijven en infrabehee...

Lees meer

09 juni 2021

Terugblik afvalwaterketensymposium

Op 18 mei 2021 organiseerden de Stichting RIONED en STOWA het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Inzichten, oplossingen en de transitie in de afvalwaterketen kwam samen in het thema gestapelde opgav...

Lees meer

09 juni 2021

Klimaatadaptie: ken uw stad(-sgeschiedenis)!

Onlangs verscheen ‘De stadsgenese. Cultuurhistorie en het natuurlijk systeem als gids voor klimaatadaptieve en stedelijke ontwikkeling’. Het kenniscentrum voor waterschappen en provincies, STOWA en de...

Lees meer

08 juni 2021

Webinarreeks 'Weersextremen in de watersector'

Tussen 21 mei en 10 december 2021 organiseert het platform WOW samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR een reeks interactieve sessies over weersextremen.

Lees meer

07 juni 2021

Gebruik Deltafacts neemt hoge vlucht

Sinds een aantal jaar geeft STOWA speciale Deltafacts uit: factsheets waarin de meest actuele kennis en inzichten over onderwerpen op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit h...

Lees meer

26 mei 2021

STOWA daagt je uit!

Weet jij hoe we het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en fosforverwijdering kunnen combineren op een ecologisch én economisch aantrekkelijke manier? Doe mee aan deze winnovatiechalleng...

Lees meer

25 mei 2021

Gedragsbeïnvloeding voor betere waterkwaliteit

In het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit zoeken wetenschappers en waterschappers naar aanknopingspunten om met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten de ecologisch...

Lees meer

19 mei 2021

Klimaatadaptatie in de praktijk: hoe?

Welke maatregelen en gebruiksveranderingen zijn nodig om de effecten van klimaatverandering op landbouw en natuur op de hooggelegen zandgronden op te vangen? Hoe kunnen we deze maatregelen met elkaar ...

Lees meer

18 mei 2021

Groen-gasproductie rwzi’s

GasTerra, Gasunie, STOWA en enkele waterschappen hebben onderzoek laten doen naar biologische methanisering, een technologie om zogenoemd syngas (uit slibvergassing) en biogas (uit slibvergisting) om...

Lees meer
Groen-gasinstallatie