Nieuws

15 april 2019

Webapplicatie AqMaD vernieuwd

Op maandag 15 april hebben STOWA en Deltares de nieuwe webapplicatie van AqMad gepresenteerd. Hiermee krijgen waterbeheerders een goede indicatie van de abiotische condities van oppervlaktewateren, aa...

Lees meer

15 april 2019

Abonneer u op onze nieuwsbrief

De uitdagingen in het regionale waterbeheer liggen voor het oprapen. STOWA comes to the rescue! Met praktische antwoorden op al uw kennisvragen. Deze antwoorden ontvangt u iedere maand in uw digitale ...

Lees meer

12 april 2019

Palsma over medicijnen

In de maartuitgave van het vakblad Riolering staat een interessant achtergrondverhaal over het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Hierin komt STOWA waterketencoördinator Bert Palsma, speci...

Lees meer

10 april 2019

Het Living Lab Hedwige-Prosperpolder is on!

Klimaatadaptatie roept veel nieuwe kennisvragen op. Hoe zit het met overstromingsbestendigheid van dijken? Wat is de werkelijke sterkte en hoe kunnen wij die bepalen en verklaren? Het Waterbouwkundig ...

Lees meer

10 april 2019

STOWA ter Info 72: alles over droogte

2018. Daar krijgen we allemaal nog steeds dorst van, heel veel dorst. Letterlijk en figuurlijk. Waterbeheerders moesten alle zeilen bijzetten. Om de zoetwatervoorziening te waarborgen en verzilting te...

Lees meer

08 april 2019

Wat waren uw ervaringen met droogte?

Het Platform Samen Klimaatbestendig is benieuwd naar uw ervaringen met de droogte van 2018. Wat is u bijgebleven? Wat hebt u ervan geleerd? Welke maatregelen hebt u mogelijk genomen, en hoe succesvol ...

Lees meer

05 april 2019

Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel van start

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar de verbetering stagneert. Daarom is op 5 april de Kennisimpuls Waterkwaliteit van start gegaan. In dit ken...

Lees meer

27 maart 2019

Slim malen = opti-malen!

Waterschappen kunnen jaarlijks tot 70 procent energie besparen bij polder- en boezembemaling door gebruik te maken van slimme sturingssystemen. Daarmee brengen ze ook hun CO2-emissie flink terug. Dat...

Lees meer

26 maart 2019

Testers gezocht voor nieuwe methode blauwalgenmonitoring

STOWA is in februari 2019 gestart met een onderzoek naar het gebruik van DNA-technieken en toxinebepalingen bij de monitoring en risicobeoordeling van blauwalg. De verwachting is dat deze technieken e...

Lees meer

22 maart 2019

Aanpak microverontreinigingen

Waterbeheerders en het Rijk maken serieus werk van het aanpakken van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het watermilieu om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat bleek tijdens een drukbe...

Lees meer

22 maart 2019

Studie naar uitheemse rivierkreeften

STOWA laat samen met enkele waterschappen en andere partijen onderzoek doen naar de factoren die de aan- of afwezigheid van uitheemse rivierkreeften in wateren bepalen. Deze stap moet uiteindelijk lei...

Lees meer

15 maart 2019

Power to the people? Power to the Gas!

STOWA heeft verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de overtollige geproduceerde elektriciteit op het terrein van rwzi's om te zetten in een gasvormige drager als waterstof. 'Po...

Lees meer