Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

16 april 2024

WEnR gaat project Levende Laboratoria EBEO uitvoeren

Begin april is de opdracht voor het uitvoeren van de Levende Laboratoria ten behoeve van het EBEO-project gegund aan Wageningen Environmental Research, kortweg: WEnR. In de Levende Laboratoria wordt -...

Lees meer

16 april 2024

Onderzoek naar het benutten van de kennis over bacteriën in water en waterbodem

Biochemische processen staan aan de basis van de samenstelling van de gemeenschap van hogere organismen en bepalen daarmee in belangrijke mate het functioneren van de aquatische levensgemeenschap. De ...

Lees meer

16 april 2024

Sterkte-zwakteanalyse ecologische beoordelingsinstrumenten

Onlangs hebben TAUW en RHDHV een onderzoek afgerond waarin zo’n vijftig instrumenten voor het uitvoeren van aquatisch-ecologische analyses tegen het licht zijn gehouden. Uiteindelijk zijn er vijf inst...

Lees meer

16 april 2024

Eerste deelproduct EBEO: kennisdatabase

Experts uit het gehele land hebben de afgelopen maanden hun krachten gebundeld en alle her en der verspreide gegevens over de milieu- en habitatvoorkeuren van organismen samengebracht in één centrale ...

Lees meer

10 april 2024

Greep krijgen op toxiciteitsproblemen oppervlaktewater met Sleutelfactor Toxiciteit

NRC opende op 10 april jl. met een alarmerend artikel over de slechte chemische waterkwaliteit in Nederland. Slechts 4 procent van onze wateren voldoet volgens de krant aan de gestelde chemische stofn...

Lees meer

5 april 2024

Joost Buntsma: "De positie van kennis is de afgelopen jaren flink veranderd"

Eind mei neemt Joost Buntsma officieel afscheid als directeur van STOWA. Hij gaat met pensioen. In de meest recente STOWA ter Info kun je een afscheidsinterview met hem lezen. Daarin spreekt hij onder...

Lees meer

27 maart 2024

Wel of geen wel?

In 2017 is gestart met het landelijk registreren van zogenoemde zandmeevoerende wellen. Voor dit project zijn er bij de hoogwaters van Januari 2018 diverse infrarood metingen, landmeetkundige registra...

Lees meer

27 maart 2024

Ontwikkelpaden: krachtig hulpmiddel bij klimaatadaptatie

Welke invloed heeft klimaatverandering op bodem en water van de hoge zandgronden? En hoe kunnen we die kennis gebruiken om het buitengebied klimaatbestendig te maken? Dat onderzochten 23 partijen same...

Lees meer

22 maart 2024

PHA2USE wint Europese prijs voor duurzame innovaties

PHA2USE, het project voor de ontwikkeling van een natuurlijke plasticvervanger - Caleyda - uit afvalwater, heeft de European Public Sector Award (EPSA) gewonnen. Dit is een prijs voor duurzame innovat...

Lees meer

21 maart 2024

Torwash-ontwikkelaar Pavlina Nanou in de prijzen

Pavlina Nanou (foto midden) is verkozen tot winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs 2024, een prijs van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Prinses Mabel reikte in het bijzijn van Prins...

Lees meer

19 maart 2024

Minder stikstof in sloten door bioreactor met houtsnippers

Helpen houtsnippers om water in sloten schoner te krijgen? Dat onderzoeken verschillende organisaties en overheden momenteel samen in het Brabantse Westerbeek. De eerste resultaten zijn positief. STOW...

Lees meer

11 maart 2024

Toetsingskader waterkwaliteit

Enkele waterschappen, gemeenten en STOWA laten een kader opstellen waarmee waterbeheerders activiteiten in en rondom oppervlaktewater kunnen toetsen aan hun waterkwaliteitsdoelstellingen. Meer in het ...

Lees meer