Nieuws

30 april 2020

STOWA & HWH

STOWA en Het Waterschapshuis bewonen hetzelfde pand aan het Stationsplein in Amersfoort. Op verschillende verdiepingen doen ze heel verschillend werk. Toch wordt de grens tussen beide steeds dunner. ‘...

Lees meer

22 april 2020

Het Coronavirus & afvalwater. Projectdossier

Het RIVM verzamelt informatie over het mogelijke voorkomen van het Coronavirus in afvalwater en adviseert zuiveringsbeheerders over het voorkomen van besmetting met het virus. STOWA heeft een projectd...

Lees meer

22 april 2020

De dijk op z'n duvel geven...

De transformatie van de Hedwige-Prosperpolder naar getijdennatuur geeft waterkeringexperts een geweldige mogelijkheid om alle aspecten van hoogwaterveiligheid te onderzoeken. Van belastingproeven tot ...

Lees meer

21 april 2020

ORK IV: 'Slim investeren' & 'uitlegbaar veilig'

Al sinds 2004 draagt het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK met praktijkgerichte kennis en kunde bij aan het op orde krijgen en houden van de regionale keringen in ons land. Het programma i...

Lees meer

21 april 2020

Lumbricus: ode aan de regenworm (en meer)

Wormen kun je beschouwen als collega’s van de waterschappen. Met miljoenen tegelijk zorgen zij dat de bodem meer water op kan nemen bij wateroverlast en meer water vast kan houden bij droogte. Reden g...

Lees meer

14 april 2020

DNA-technieken voor waterbeheerders

In het waterbeheer worden op steeds grotere schaal DNA-technieken ingezet. Bijvoorbeeld bij het opsporen van muskusratten, het monitoren van de zwemwaterkwaliteit, monitoring voor de KRW, het opsporen...

Lees meer

14 april 2020

Betere waterkwaliteit = minder broeikasgassen

Emissies van broeikasgassen uit oppervlaktewater dragen mogelijk wel vijf procent bij aan de totale broeikasgasemissies van ons land. Hoe slechter de waterkwaliteit, hoe hoger bovendien de uitstoot va...

Lees meer

14 april 2020

Baggerdiepte bepalen vanuit de lucht?

STOWA heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om vanuit de lucht, met Groene LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) de dieptes van watergangen in te schatten en te kijken of er ...

Lees meer

07 april 2020

Extra zoetwater dankzij waterfabriek?

Hoe zorgen we - ook in de toekomst - voor voldoende zoet water van goede kwaliteit, voor landbouw, natuur, industrie en huishoudens? Kunnen we afvalwaterzuiveringen ombouwen tot 'waterfabrieken' die w...

Lees meer

06 april 2020

Tom Buijse bijzonder hoogleraar zoetwater visecologie

Deltares-onderzoeker Tom Buijse is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar zoetwater visecologie aan de WUR. STOWA, Sportvisserij Nederland en Rijkwaterstaat ondersteunen zo'n nieuwe leerstoel. STOWA...

Lees meer

31 maart 2020

Nieuwe data Kennisdag en Voorkennisdag

De 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen is verplaatst naar woensdag 9 september. De Voorkennisdag 'Meten en monitoren' vindt nu niet een dag voor, maar een dag na de kennisdag plaats, namelijk op don...

Lees meer

25 maart 2020

STOWA & Coronavirus

STOWA werkt door, ook in deze periode. Maar dat doen we in verband met het Coronavirus anders dan u van ons gewend bent. We werken op afstand maar zijn nooit afstandelijk!

Lees meer
foto