Nieuws

13 november 2018

‘Oude’ of nieuwe sanitatie?

Om een goede afweging te kunnen maken tussen conventionele en nieuwe sanitatie heeft Waternet voor Strandeiland in Amsterdam een rekenmodel ontwikkeld. Strandeiland wordt het grootste eiland van IJbur...

Lees meer

04 november 2018

STOWA ter Info 71: hoe word je wateroverlastproof?

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet ervoor zorgen dat we ons land voor 2050 klimaatbestendig en waterrobuust hebben ingericht. Belangrijk aspect daarbij is het gesteld staan voor extreme neerslag...

Lees meer

02 november 2018

Stad + ondergrond = beter ruimtelijk beleid

Het testboek ‘Nederlandse steden en hun ondergrond’ laat aan zien hoe steden de rol van het natuurlijk water- en bodemsysteem een flinke impuls kunnen geven in ruimtelijke plannen en beleid.

Lees meer

02 november 2018

Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken het Rijk, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen aan het versnellen van het verbeteren van de waterkwali...

Lees meer

31 oktober 2018

Hoe snel daalt de bodem?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat momenteel met remote-sensingtechnieken een bodemdalingskaart opstellen. Hiermee wordt inzicht verkregen in gebieden die (relatief) snel dalen en wa...

Lees meer

31 oktober 2018

Veenbodemdaling aangepakt

Bodemdaling in veenweidegebieden staat volop in de belangstelling. Het Rijk ziet het inmiddels als een belangrijke beleidsopgave. Op 22 november as vindt het Veenomeen plaats, een nationaal congres ov...

Lees meer

31 oktober 2018

Integraal werken aan verbetering waterkwaliteit

Op 18 oktober vond in Spijkerboor (bij Zuidlaren) een speciale bijeenkomst plaats waarin medewerkers van Waterschap Hunze en Aa’s met elkaar van gedachten wisselden over maatregelen om de waterkwalite...

Lees meer

29 oktober 2018

Saniwijzer uitgebreid en vernieuwd

De Saniwijzer is uitgebreid en vernieuwd. De site van STOWA en stichting RIONED over nieuwe sanitatie geeft meer en ook meer praktische informatie. Ook is de navigatie flink verbeterd.

Lees meer

29 oktober 2018

MLV maakt comeback

STOWA heeft onlangs een studie afgerond waarin de kennis en inzichten die zijn opgedaan over meerlaagsveiligheid (MLV), zijn samengebracht. Ook wordt een overzicht gegeven van de instrumenten om de mo...

Lees meer

19 oktober 2018

Dutch Design uit afvalwater

Drie jonge ontwerpers en de Nederlandse waterschappen presenteren vanaf zaterdag a.s. Dutch Design gemaakt van Kaumera, een nieuwe grondstof uit afvalwater. Ze vonden alledrie een andere toepassing vo...

Lees meer

19 oktober 2018

Dieptemetingen met laser

Groene LiDAR biedt de mogelijkheid met laser de waterdiepte van ondiepe wateren in te meten vanuit de lucht. STOWA en enkele andere partijen laten momenteel de mogelijkheden van deze nieuwe technologi...

Lees meer

16 oktober 2018

Waterwijzers wijzen de weg…

Waterbeheerders beschikken sinds kort over twee state-of-the art instrumenten voor het doorrekenen van de effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en natuur en daarmee bij het klima...

Lees meer