Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

04 december 2023

10 jaar Climatescan: van overzichtskaartje naar grote internationale interactieve database

Het begon als een overzichtskaartje met Nederlandse onderzoekslocaties van doorlatende verharding en wadi's. Tien jaar later is Climatescan uitgegroeid tot de grootste internationale interactieve data...

Lees meer

04 december 2023

De Ultieme Waterfabriek: méér doen met gezuiverd rioolwater

Drinkwaterbedrijven, waterschappen, STOWA en KWR starten op 4 december 2023 de praktijkfase van De Ultieme Waterfabriek bij Nieuwater in Emmen. In het project willen de veertien partners praktijkervar...

Lees meer

30 november 2023

SUSPECt: Beter zicht op gifstoffen

Op 1 november 2023 vond het slotsymposium plaats van het project SUSPECt: Support Tools for Risk-based Prioritization and Control of Contaminants of Emerging Concern. Tijdens dit symposium werd de bin...

Lees meer

29 november 2023

Project PHA2USE finalist bij 'Beste Overheidsinnovatie 2023'

Het project PHA2USE, waarbij de biologisch afbreekbare plasticvervanger 'Caleyda' wordt gemaakt uit afvalwater, was een van de drie finalisten van bij Beste Overheidsinnovatie 2023. Uiteindelijk ging ...

Lees meer

21 november 2023

Doorontwikkeling van de Waterwijzer Natuur voor veengebieden

Het Deltaprogramma Zoetwater / RWS en STOWA hebben de wens geuit om de Waterwijzer Natuur breder inzetbaar te maken, en bij voorkeur ook geschikt te maken voor toepassing op veengronden in laag Nederl...

Lees meer

15 november 2023

Nieuw beoordelingskader effecten koudelozingen bij warmtewinning uit oppervlaktewater

Het aantal vergunningaanvragen voor het winnen van energie, i.c. warmte uit oppervlaktewater (TEO) neemt snel toe. Het beoordelingskader koudelozingen 2.0 biedt waterbeheerders met het oog hierop hand...

Lees meer

09 november 2023

EBEO 2.0: deelprojecten gaan van start

Al geruime tijd bereidt STOWA het project Ecologische Beoordeling (EBEO) 2.0 voor. We hebben in die periode gemerkt dat er veel draagvlak is voor het ontwikkelen van een systeem waarmee mogelijke knel...

Lees meer

06 november 2023

Slim Malen

Gemalen zijn na de rioolwaterzuiveringen de grootste energievragers van de waterschappen. Maar via slimme aansturing kun je het energieverbruik jaarlijks met aanzienlijk verminderen. Dat bleek uit het...

Lees meer

23 oktober 2023

Hoe slechten we belemmeringen voor halen van KRW-doelen?

Met het project ‘KRW: bestuurskundig-juridische bouwstenen voor het verhogen van doelbereik’ bundelen STOWA, Universiteit Utrecht en RIVM hun krachten rond de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarbij Neder...

Lees meer

12 oktober 2023

Wat betekenen nieuwe klimaatscenario’s voor de neerslagstatistieken die waterbeheerders hanteren?

STOWA werkt al vanaf 2021 aan het verbeteren van de meteorologische informatievoorziening voor het regionale waterbeheer. In dat verband wordt onder meer gekeken of de neerslagstatistieken die nu word...

Lees meer

12 oktober 2023

Klimaatadaptatie: leren van elkaars kennis en ervaringen

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? Dit ja...

Lees meer

10 oktober 2023

Alle ingrediënten voor een weerbare watersector... op één pizza!

Een weerbare organisatie is divers en inclusief: hoe meer perspectieven, talenten en kennis in huis, hoe beter de organisatie uitdagingen het hoofd kan bieden. Maar een meer diverse en inclusieve werk...

Lees meer