Nieuws

11 december 2018

Opleidingsprogramma INNW verlengd

De Stuurgroep HWBP heeft het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid INNW onlangs met een half jaar verlengd. STOWA is opdrachtgever van dit programma. Inmiddels zijn er bin...

Lees meer

04 december 2018

Roadshow risicogestuurd beheer en onderhoud

Vanaf 2016 is een groep waterbeheerders betrokken bij het opstellen van een handreiking voor risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen. Deze helpt waterkeringbeheerders aantoonbaar ‘in cont...

Lees meer

04 december 2018

Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie

Op 21 november 2018 vond in Venlo onder leiding van Bert Palsma de regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie plaats, met als thema ‘Wat beweegt er en wat beweegt ons?’ Voor ruim 65 deelnemers betoogde wethoud...

Lees meer

03 december 2018

Weer & waterbeheer

Een accuraat beeld van hoeveelheden gevallen neerslag is van groot belang voor de waterschappen. Zeker in het licht van klimaatverandering, met toenemende extremen. Op woensdag 7 november jl. vond in ...

Lees meer

02 december 2018

Schone energie uit het watersysteem

Op het KNW najaarscongres werd het boekje ‘Energie en waterbeheer. Bouwstenen voor energietransitie’ gepresenteerd. Het geeft een duidelijk overzicht van de mogelijkheden die het watersysteem biedt om...

Lees meer

28 november 2018

Legionella aangetroffen bij warme deelstroombehandelingen

Recentelijk is bij enkele warme deelstroombehandelingen op rwzi's in Nederland Legionella aangetroffen. Dit was voor voor STOWA aanleiding om met waterschappen die een warme deelstroombehandeling hebb...

Lees meer

27 november 2018

NHI-scenario’s geven droogteverwachting voor 2019

De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost en Zuid Nederland zijn veel lager dan gebruikeli...

Lees meer

26 november 2018

Relatie zouttolerantie en groeistadium gewassen onderzocht

Onlangs werden resultaten bekend gemaakt van een literatuurstudie naar de vraag in hoeverre de zouttolerantie van landbouwgewassen afhankelijk is van het groeistadium waarin ze zich bevinden. De studi...

Lees meer

26 november 2018

Een natje en een droogje

Het afgelopen jaar wisselden (extreme) droogte en nattigheid elkaar af. Dergelijke extremen komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Drooghouden, daar was Nederland goed in. Nu moeten we ook z...

Lees meer

19 november 2018

Van A naar beek

Judith Westveer deed met financiële steun van STOWA promotie-onderzoek naar de ecologische mechanismen van verspreiding en (her)kolonisatie na beekherstel. Hoe verloopt dit proces en waarom verloopt h...

Lees meer

19 november 2018

Een beste bui

Wat was tussen januari en juli 2018 de grootste hoeveelheid neerslag in één uur? Nicoline Opbroek van Aveco de Bondt (foto), een van de tweeduizend bezoekers aan het Deltacongres, had precies het goed...

Lees meer

13 november 2018

‘Oude’ of nieuwe sanitatie?

Om een goede afweging te kunnen maken tussen conventionele en nieuwe sanitatie heeft Waternet voor Strandeiland in Amsterdam een rekenmodel ontwikkeld. Strandeiland wordt het grootste eiland van IJbur...

Lees meer