Nieuws

09 juli 2020

Stappenplan voor realisatie aquathermie

7 juli presenteerde STOWA tijdens een webinar de uitkomsten van het onderzoek naar configuraties voor aquathermie. Het onderzoek resulteerde in een beslisboom die in vier stappen langs de technische k...

Lees meer

09 juli 2020

Adviesteam Dijkontwerp voor vragen over toepassing overstromingskansbenadering

Het Adviesteam Dijkontwerp, dat gehost wordt door STOWA, ondersteunt projecten en het HWBP bij vragen over de toepassing van de overstromingskansbenadering en de nieuwe kennis die daarmee samenhangt. ...

Lees meer

02 juli 2020

Hoe ondersteunt de beregeningsmonitor de waterschappen?

Door klimaatverandering zullen droge periodes in Nederland in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker voorkomen. Waterschappen moeten nadenken over het al dan niet toestaan van beregening. Maar hoe ko...

Lees meer

30 juni 2020

In de maak: 'Lumbricus Kookboek'

Het programma Lumbricus - waaraan ook STOWA deelneemt - nadert zijn einde. Op dit moment leggen wetenschappers en waterschappers de laatste hand aan alle afzonderlijke onderzoeken. Ruud Bartholomeus v...

Lees meer

29 juni 2020

Monitoringaanpak aquathermie

Het monitoren van ecologische effecten bij grootschalige inzet van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is van belang om deze vorm van aquathermie zonder risico's in te kunnen zetten als duur...

Lees meer

24 juni 2020

Infographics Sleutelfactoren

De ecologische sleutelfactoren (ESF’s) van STOWA geven inzicht in het ecologisch functioneren van watersystemen. Ze worden breed ingezet in het waterbeheer in Nederland. Bijvoorbeeld voor het afleiden...

Lees meer

24 juni 2020

Klimaatrobuust beekdal: natuurlijk waar het kan, technisch waar het moet

Hoe zorgen we ervoor dat onze beekdalen klimaatbestendig worden? En welke inspanningen moeten daarvoor worden geleverd? Samen met de CoP Beken en Rivieren ontwikkelde STOWA een ‘praatplaat’ die laat z...

Lees meer

23 juni 2020

STOWA zet klimaatkennis 'aan de grond'

In de afgelopen jaren hebben STOWA en Stichting RIONED veel kennis, tools en instrumenten ontwikkeld waarmee waterschappen en gemeenten aan de vaak onzekere ontwikkelingen van het veranderend klimaat ...

Lees meer

19 juni 2020

Samenwerking NHI

Op 17 juni jl. hebben alle waterbeherende partijen en de waterleidingbedrijven een unieke samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de verdere ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentar...

Lees meer

18 juni 2020

Aquathermieviewer toegelicht

De Aquathermieviewer brengt de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld. Daarmee wordt inzichtelijk welke bijdrage water...

Lees meer

18 juni 2020

Droogtescan

Het is droog in Nederland en dat zien we ook terug bij de regionale keringen. De meteorologische droogte vormt echter geen goede maatlat voor de droogte van de kaden zelf. Daarvoor blijft visuele insp...

Lees meer

16 juni 2020

SURFLAT-project gestart

Onlangs is het SURFLAT-project van start gegaan: Surface runoff in flat areas. Het project heeft tot doel de kennis over maaiveldafvoer en het belang van de verschillende processen die hierbij een rol...

Lees meer