Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

20 november 2020

Onderzoek naar PFAS in afvalwater

STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten een onderzoek uitvoeren om te komen tot een representatief landelijk beeld van de concentraties PFAS in binnenkomend afvalwater (influent...

Lees meer

16 november 2020

Lumbricus: niet alleen het wat, ook het hoe

Binnen het kennisprogramma Lumbricus, waar ook STOWA aan deelneemt, is niet alleen aandacht besteed aan de vraag wat we moeten doen om te zorgen voor klimaatrobuuste hogere zandgronden, maar ook aan d...

Lees meer

13 november 2020

Aquathermieviewer in het nieuws

De nieuwste editie van Geo-Info besteedt aandacht aan de Aquathermieviewer. Deze online tool laat de mogelijkheden zien van warmtewinning uit oppervlakte- en rioolwater. De Aquathermieviewer is ontwik...

Lees meer

11 november 2020

Lumbricus gaat, KLIMAP komt

Het kennisprogramma Lumbricus wordt in maart 2021 officieel afgesloten. Vier jaar onderzoek hebben de nodige puzzelstukjes opgeleverd voor een klimaatrobuuste inrichting van de hogere zandgronden, zeg...

Lees meer
Foto van beek in beeklandschap

10 november 2020

Waterwijzer Landbouw: nu ook regionaal maatwerk mogelijk

Bij het nemen van bodem- en watermaatregelen om de hogere zandgronden klimaatrobuuster te maken, is het goed vooraf te weten wat de effecten ervan zijn op de functies van de bodem. Wat voor effect heb...

Lees meer

05 november 2020

Interview Joost Buntsma in H2O

STOWA bracht onlangs het jaarverslag 2019 uit, met daarin een thematisch overzicht van de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar. Naar aanleiding daarvan interviewde H2O directeur Joost Bunts...

Lees meer
Foto van STOWA-directeur Joost Bunstma

04 november 2020

Webinarreeks over slib & slibverwerking

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid...

Lees meer
Afbeelding van zeefbandpers voor het ontwateren van slib

04 november 2020

Meer inzicht in rioolwatercijfers op coronadashboard

De informatie op het coronadashboard over het rioolwateronderzoek dat de waterschappen en het RIVM uitvoeren is verbeterd. Per regio wordt nu gemeld hoeveel virusdeeltjes zijn aangetroffen, omgerekend...

Lees meer
Afbeelding met bord waarop staat alleen samen krijgen we corona onder controle

02 november 2020

Kaumera. Een jaar later

Het is alweer een jaar geleden dat een groot aantal samenwerkende partijen waaronder STOWA Kaumera Nereda Gum lanceerden als nieuwe innovatieve grondstof die we uit rest- en afvalwater kunnen halen. W...

Lees meer
Foto van procestechnoloog Mark voor het gebouw waarin de Kaumera installatie staat

29 oktober 2020

DNA-technieken in het waterbeheer

STOWA heeft een rapport gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige en de te verwachten toepassing van DNA-technieken in het waterbeheer. Ook gaat het rapport in op de vraag hoe STOWA de...

Lees meer

28 oktober 2020

Jaarverslag 2019

In het STOWA jaarverslag 2019 vertellen wij u welke resultaten wij in het afgelopen jaar hebben behaald. Deze resultaten zijn gerangschikt op de thema's uit de strategienota ‘Energie in Synergie! Stra...

Lees meer
Foto van het jaartal 2019

28 oktober 2020

STOWA ter Info 77 uit

Onlangs verscheen alweer de 77ste uitgave van de STOWA ter Info, het magazine waarin STOWA dieper ingaat op de antwoorden die we geven op (kennis)vragen van waterbeheerders en hoe we hen kunnen helpen...

Lees meer