Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

03 september 2020

Resultaten Nationale analyse waterkwaliteit op website Kennisimpuls

De Nationale analyse waterkwaliteit (Naw) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de KRW-doelen gaat ...

Lees meer

02 september 2020

Nieuwsbrief Kennisimpuls

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de projecten binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, het programma waarin overheden en kennisinstellingen werken aan het versneld verbeteren van de waterkwaliteit....

Lees meer
Foto van onderwaterleven in Nederland

31 augustus 2020

Onderzoek naar fecale verontreiniging zwemwater

STOWA neemt deel aan een TKI-project waarin onderzoek wordt gedaan naar nieuwe, snelle methoden om fecale verontreinigingen in zwemwater aan te tonen. Een betere en snellere monitoring van de waterkwa...

Lees meer
jongen springt van steiger in het water

31 augustus 2020

Zoeken naar oplossingen voor rode Amerikaanse rivierkreeft

Veel waterschappen gaan gebukt onder het probleem van de Rode Amerikaanse Rivierkreeft, zoals ook bleek uit een verhaal in de Volkskrant van maandag 31 augustus jl. De huidige wet- en regelgeving zit ...

Lees meer

31 augustus 2020

Zoutmodellering in NHI

In de zomer van 2019 is gestart met de actualisatie van de zoet-zout grondwatermodellering in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Hiermee is een ...

Lees meer

26 augustus 2020

Chemisch verwijderd fosfaat terugwinnen via magnetische scheiding

In 2013 stonden STOWA en het chemiebedrijf Kemira - dat onder meer chemicaliën produceert voor waterzuivering - aan de wieg van onderzoek dat technologie-instituut Wetsus heeft uitgevoerd naar het ter...

Lees meer
Onderdeel van een zuiveringsinstallatie

26 augustus 2020

Proef met zonnepanelen op Knardijk (met video)

Op de Knardijk bij Zeewolde is een proef gestart om te kijken of er zonnepanelen op dijken geplaatst kunnen worden, zonder dat de hoogwaterveiligheid in gevaar komt. De proef wordt uitgevoerd door een...

Lees meer
Foto van proefopstelling zonnepanelen op de Knardijk in Flevoland

20 augustus 2020

Aantal corona-meetlocaties rwzi's van 29 naar 80

Het RIVM onderzoekt sinds april rioolwatermonsters van rwzi's op de aanwezigheid van resten van het coronavirus. De afgelopen periode is het aantal meetpunten op rwzi's uitgebreid van 29 naar 80. Dit ...

Lees meer

11 augustus 2020

Zomerse hitte, hevige buien...

Tijdens zomerse hitte vallen er ook vaak hevige buien. Maar hoeveel extreme neerslag kun je op enig moment verwachten? Eind 2019 werd een complete set actuele producten opgeleverd voor het bepalen van...

Lees meer

07 augustus 2020

Do facts matter?

Samen met de waterschappen ontwikkelt STOWA toegepaste kennis die waterbeheerders nodig hebben om hun werk goed uit te voeren. Op 5 november organiseren STOWA en waterschap Drents Overijsselse Delta e...

Lees meer

04 augustus 2020

Decentrale sanitatie: hoe verder?

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA hebben een literatuuronderzoek laten uitvoeren naar kansrijke nieuwe concepten en technologieën die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en verduurzaming v...

Lees meer
Foto van toiletpot

29 juli 2020

#uitde1000knoop

Kan biologische bestrijding met een Japanse bladvlo helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen? De komende maanden moet dit blijken. Op een aantal proeflocaties in Nederland wordt de Japanse bl...

Lees meer
Detail van een duizendknoop