Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

19 juni 2020

Samenwerking NHI

Op 17 juni jl. hebben alle waterbeherende partijen en de waterleidingbedrijven een unieke samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de verdere ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentar...

Lees meer

18 juni 2020

Aquathermieviewer toegelicht

De Aquathermieviewer brengt de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld. Daarmee wordt inzichtelijk welke bijdrage water...

Lees meer

18 juni 2020

Droogtescan

Het is droog in Nederland en dat zien we ook terug bij de regionale keringen. De meteorologische droogte vormt echter geen goede maatlat voor de droogte van de kaden zelf. Daarvoor blijft visuele insp...

Lees meer

16 juni 2020

SURFLAT-project gestart

Onlangs is het SURFLAT-project van start gegaan: Surface runoff in flat areas. Het project heeft tot doel de kennis over maaiveldafvoer en het belang van de verschillende processen die hierbij een rol...

Lees meer

15 juni 2020

Meerjarig onderzoek klimaatadaptieve inrichting hoge zandgronden

Het is droog in Nederland en de regen die valt, komt steeds vaker in de vorm van piekbuien. De hooggelegen zandgronden zijn niet ingericht op deze effecten van klimaatverandering. De komende vier jaar...

Lees meer

15 juni 2020

Nieuwe Waterwijzer Landbouw tabel

Op 15 juni is er een nieuwe tabel uitgekomen van de Waterwijzer Landbouw: de WWL-tabel 2.0. Met deze tabel kunnen waterbeheerders voor de tien meest voorkomende gewassen in Nederland snel een inschatt...

Lees meer

10 juni 2020

Wat is het geheim van de waterfabriek?

Op het terrein van de rwzi Terwolde staat een proefopstelling die de blauwdruk vormt voor een compleet nieuw soort rioolwaterzuivering: de Waterfabriek. In deze fabriek wordt niet (biologisch) gezuive...

Lees meer

09 juni 2020

KIWK: van Nationale analyse naar nationale oplossingen

Eind april verscheen de Nationale analyse waterkwaliteit. De analyse laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen ...

Lees meer

08 juni 2020

Onderzoek naar effecten droge zomers macrofauna in beken

Het droogvallen van beken in 2018 was een dramatisch gezicht, maar ook een kans om te leren wat de impact is van zo’n catastrofe op beekgebonden macrofauna. Waterschappen en provincies hebben daarvoor...

Lees meer

28 mei 2020

STOWA ter Info 76 over Corona-onderzoek rioolwater, en meer...

In maart toonden onderzoekers RNA-resten van het Coronavirus aan in rioolwater. De resten zijn afkomstig van de ontlasting van besmette personen. STOWA werkt momenteel mee aan voorstel voor een TKI-on...

Lees meer

26 mei 2020

Actuele informatie over bodemvocht voor optimaal peilbeheer

Ondanks een recent buitje is het al weken droog weer. Met alle gevolgen van dien. Grondwaterstanden zakken uit en het water dat er is moet zo veel mogelijk in het gebied vastgehouden worden. Hoe kunne...

Lees meer

12 mei 2020

Meten aan groenblauwe daken

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Op twaalf groenblauwe daken is onderzoek gedaan naar de bijdrage die ze kunnen leveren op het gebied van waterberging, waterafvoervertraging...

Lees meer