Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

25 oktober 2022

Windturbines op of nabij waterkeringen: goed idee, of niet?

Een windturbine op of bij een waterkering in mijn beheergebied: is dat een goed idee, of niet? Het Kennisnetwerk Windturbines nabij waterkeringen - opgericht, naar aanleiding van de Green Deal Energi...

Lees meer

25 oktober 2022

Nu uit: NHI nieuwsbrief 2022-2

Onlangs verscheen weer een nieuwsbrief van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het ...

Lees meer

17 oktober 2022

Waterschadeschatter verbeterd: betere graslandfuncties en actuele landgebruikerskaart

De Waterschadeschatter is een online instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen. Onlangs zijn enkele aanpassingen doorgevo...

Lees meer

17 oktober 2022

Waterschapspeil 2022: Resultaten werk waterschappen

De resultaten van het werk van alle 21 waterschappen staan op een rij in de rapportage Waterschapspeil 2022 die onlangs uitkwam. Waterschapspeil 2022 is een brede bedrijfsvergelijking, uitgevoerd voor...

Lees meer

11 oktober 2022

Centrale ontsluiting landelijke en regionale data potentie warmte uit water

Warmte winnen uit water, dat is aquathermie. Welke bronnen, zoals oppervlaktewater, rioolwater en drinkwater lokaal beschikbaar zijn, is vanaf 13 oktober te vinden via de aquathermieportal, www.aquath...

Lees meer

04 oktober 2022

Enquête kennisbank over de effecten van 'Zon op water'

In het project 'Zon op water: impact op waterkwaliteit en biodiversiteit (ZWIMP)' onderzoekt STOWA samen met een groot aantal consortiumpartners de directe en indirecte effecten van zonneparken op wat...

Lees meer

03 oktober 2022

Leidingen én regionale kadeverbetering: flinke besparingen mogelijk

Onlangs ging bij Waterschap Hunze en Aa’s een kadeverbeteringstraject in uitvoering langs het afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. In de voorbereiding werd gebruik gemaakt van nieuwe kennis over de wij...

Lees meer

26 september 2022

Terugblik Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Op 22 september jl. namen 40 personen deel aan de derde Gebruikersdag Waterwijzer Natuur (WWN), de tool voor het bepalen van effecten van veranderend (water)beheer en klimaat op de terrestrische natuu...

Lees meer

15 september 2022

Praat mee over een klimaatbestendige stad!

Het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied is urgenter dan ooit. Maar hoe breng je het gesprek op gang met collega's, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en waterschappen? STO...

Lees meer

30 augustus 2022

Nieuw onderzoek naar effecten TEO

Bij het winnen van warmte uit oppervlaktewater om gebouwen te verwarmen - thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) - kunnen ecologische effecten optreden. Deze zomer is een literatuuronderzoek na...

Lees meer

29 augustus 2022

E-learning Sleutelfactor Toxiciteit

De tweede Sleutelfactor Toxiciteit (SFT2), die werd ontwikkeld binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, is een van de instrumenten waarmee waterkwaliteitsbeheerders zicht en greep krijgen op de kwalitei...

Lees meer

29 augustus 2022

Hoe koppel je energietransitie en klimaatadaptatie? Perspectieven uit de praktijk

Energietransitie en klimaatadaptatie zijn sterk verbonden aan klimaatverandering. Beide opgaven vragen om investeringen in de openbare ruimte. Een koppeling ligt voor de hand. Maar in hoeverre gebeurt...

Lees meer