Nieuws

13 december 2019

Kaumera wint weer

Het Kaumera-project, waar ook STOWA bij betrokken is, heeft op 12 december de Waterinnovatieprijs gewonnen in de categorie 'Schoon Water'. Eerder kreeg dit project ook al de Aquatech Innovation Award.

Lees meer

13 december 2019

Herziene uitgave 'Beekherstel Versneld/t'

Onlangs verscheen een herziene uitgave van het door STOWA uitgegeven boekje ‘Beekherstel Versneld/t. Er is een tiende beekherstelproject toegevoegd waarin wordt gewerkt met de principes van Bouwen met...

Lees meer

12 december 2019

Schimmel en bladvlo vs. Japanse Duizendknoop?

Op steeds meer plekken in Nederland duiken Aziatische Duizendknopen op, vooral de Japanse Duizendknoop. Het is een zeer invasieve exoot die veel ecologische en materiële schade kan veroorzaken. Grote ...

Lees meer

06 december 2019

CoP Aquathermie

Op 14 november 2019 jl. vond een Community of Practice plaats over de bestuurlijke en juridische aspecten van aquathermie. De bijeenkomst was georganiseerd door het Netwerk Aquathermie (NAT).

Lees meer

05 december 2019

PerceelTool.nl

Hoeveel hemelwater kan ik verwerken op een particulier perceel, zodat het niet hoeft te worden afgevoerd via het openbare riool? Wat draagt dat bij aan het beperken van wateroverlast op openbaar terre...

Lees meer

01 december 2019

MID MIX: veelbelovend slibverwerkingsalternatief

Onlangs zijn praktijkproeven afgerond met het MID MIX proces, een nieuwe methode van slibverwerking. De onderzochte techniek lijkt een kansrijk nieuw alternatief voor andere vormen van slibeindverwerk...

Lees meer

25 november 2019

Slimmer malen: minder energie, minder kosten

Waterschappen kunnen jaarlijks flink energie besparen bij polder- en boezembemaling door gebruik te maken van slimmere sturingssystemen. Daarmee kunnen de waterschappen ook hun CO2-emissie verminderen...

Lees meer

22 november 2019

Rode Amerikaanse rivierkreeft

STOWA heeft samen met een grote groep waterbeheerders, de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren VBNE en de Provincie Noord-Holland een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke relaties tussen ...

Lees meer

21 november 2019

Hedwige-Prosperpolder: crossborder samenwerking

Op donderdag 14 november tijdens het Deltacongres vielen de puzzelstukjes voor het Living Lab Hedwige-Prosperpolder letterlijk en figuurlijk op hun plaats. Frank Mostaert (Waterbouwkundig Laboratorium...

Lees meer

20 november 2019

www.aquathermie.nl

Onlangs is de website van het Netwerk Aquathermie (NAT) gelanceerd. Op www.aquathermie.nl vindt u allerhande informatie over de verschillende sporen van de Green Deal Aquathermie: Kennis & Onderzoek, ...

Lees meer

20 november 2019

KNW najaarscongres

Droogte is een probleem dat alles en iedereen raakt. Internationaal, nationaal en lokaal. Van producenten tot consumenten. Tijdens het KNW najaarscongres op 29 november as. geven bevlogen experts hun ...

Lees meer

19 november 2019

The Big Water Hack 2019!

Doe jij 11 en 12 december mee aan The Big Water Hack 2019? Het doel is om binnen 24 uur een innovatieve, creatieve en uitvoerbare oplossing te bedenken voor complexe vraagstukken van de waterschappen....

Lees meer