Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

01 november 2021

PFAS webinar

Op 29 oktober jl. vond een webinar plaats waarin een toelichting werd gegeven op de uitkomsten van het onderzoek naar de concentraties PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Hiervoor zijn op ac...

Lees meer

28 oktober 2021

Podcast #6: Hoe meten we de giftigheid van water?

In het oppervlaktewater kunnen wel tot 150 duizend stoffen aanwezig zijn. Voor slechts een klein deel daarvan bestaan er normen. Hoe werkt deze normstelling? En wat is een alternatieve manier om na te...

Lees meer

28 oktober 2021

Onderzoek PFAS in afvalwater

STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben onderzoek laten doen naar de concentraties PFAS in het afvalwater van acht rioolwaterzuiveringen. Op basis van de uitkomsten van de meti...

Lees meer

27 oktober 2021

Nagenieten Young Talent Day

Op donderdag 14 oktober 2021 kwamen zo’n honderdvijftig jonge professionals uit de waterwereld samen op het Amsterdamse IJ voor de STOWA Young Talent Day 2021. Er staat een hoop op het spel, benadrukt...

Lees meer

26 oktober 2021

WWL voorgelegd aan wetenschappelijke adviescommissie NHI

De Waterwijzer Landbouw wordt voorgelegd aan de Wetenschappelijke adviescomissie van het Nederlands Hydrologisch instrumentarium. Deze commissie zal haar zienswijze geven op de consistentie en transpa...

Lees meer

26 oktober 2021

Klimaatsignaal’21. Nieuwe meteo-onderzoeken

Het KNMI heeft onlangs de nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat gepubliceerd: Klimaatsignaal’21. Een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes en zomers en meer extreme...

Lees meer

18 oktober 2021

Kennisatlas Waterkeringen

De Kennisatlas Waterkeringen geeft een overzicht van de verschillende gremia op het terrein van het waterkeringenbeheer. Dit helpt waterkeringenbeheerders bij het versterken van hun netwerk en het vin...

Lees meer

12 oktober 2021

Uitgave 'De Kracht van Kennis'

STOWA bestond op 13 september van dit jaar op de kop af 50 jaar. Een geweldige mijlpaal en iets waar alle STOWA-deelnemers - waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies - trots op mogen zijn. Ter ge...

Lees meer

11 oktober 2021

Waterinsecten in de lift

Tussen alle verhalen over de dramatische achteruitgang van insecten is het relatief goed nieuws: de waterinsecten krabbelen de laatste 25 jaar op uit een diep dal! Vooral kritische soorten als libelle...

Lees meer

10 oktober 2021

Van feiten naar impact!

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Ook de waterwereld. De uitdagingen worden steeds groter. De omgeving waarin die uitdagingen moeten worden opgelost, steeds complexer. Nieuwe kennis en in...

Lees meer

07 oktober 2021

Kenniscentrum Bever

Op woensdag 6 oktober jl. is het Kenniscentrum Bever officieel geopend. Op de website van het kenniscentrum vind je meer informatie over de ecologie van de bever uiteenlopende maatregelen om schade do...

Lees meer

05 oktober 2021

Polder2C's in het zonnetje!

Wij zijn trots: Polder2C’s is genomineerd voor het Zonnetje! Dit is de prijs voor een aansprekend project, een lichtend voorbeeld voor anderen als het gaat om effectieve, innovatieve en kansrijke uitv...

Lees meer