Nieuws

30 januari 2019

Onderzoek naar mogelijke afname watergebonden insecten

STOWA is een onderzoek gestart naar mogelijke afname van insecten die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van oppervlaktewater. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar mogelijke trends en mogelijk...

Lees meer

30 januari 2019

5 april: start Kennisimpuls Waterkwaliteit

Op 5 april a.s. gaat de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIW) officieel van start. In de Kennisimpuls werken het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende pa...

Lees meer

28 januari 2019

Handboek Hydrobiologie

STOWA heeft de tekst van het Handboek Hydrobiologie op enkele punten verduidelijkt om die zo goed mogelijk te laten aansluiten op actuele KRW-maatlatdocumenten. Inhoudelijk is er niets veranderd.

Lees meer

16 januari 2019

Water in balans

STOWA heeft voor het opstellen van een waterbalans een rekentool laten ontwikkelen. Het gebruik van deze tool wordt ondersteund met een e-learning module. Er is nu ook een handleiding om gebruikers te...

Lees meer

08 januari 2019

Handreiking Grasbekledingen

In maart 2018 ging de Handreiking Grasbekleding live. Dit online kennisplatform ondersteunt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen bij het dagelijks werk aan grasbekledingen van waterkering...

Lees meer

08 januari 2019

Deltafacts 2.0 online

Een megaklus was het. Maar inmiddels staan alle Deltafacts van STOWA – online kennisdossiers over waterbeheer & klimaat - op de nieuwe website. Drijvende kracht daarachter was werkstudent Sanne van de...

Lees meer

18 december 2018

Weg met medicijnresten!

Op rwzi Aarle-Rixtel is op 17 december een pilot van start gegaan met twee nieuwe technieken om medicijnen uit het afvalwater te halen. Het betreft UV plus waterstofperoxide en ozonisatie. Waterschap ...

Lees meer

11 december 2018

Opleidingsprogramma INNW verlengd

De Stuurgroep HWBP heeft het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid INNW onlangs met een half jaar verlengd. STOWA is opdrachtgever van dit programma. Inmiddels zijn er bin...

Lees meer

04 december 2018

Roadshow risicogestuurd beheer en onderhoud

Vanaf 2016 is een groep waterbeheerders betrokken bij het opstellen van een handreiking voor risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen. Deze helpt waterkeringbeheerders aantoonbaar ‘in cont...

Lees meer

04 december 2018

Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie

Op 21 november 2018 vond in Venlo onder leiding van Bert Palsma de regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie plaats, met als thema ‘Wat beweegt er en wat beweegt ons?’ Voor ruim 65 deelnemers betoogde wethoud...

Lees meer

03 december 2018

Weer & waterbeheer

Een accuraat beeld van hoeveelheden gevallen neerslag is van groot belang voor de waterschappen. Zeker in het licht van klimaatverandering, met toenemende extremen. Op woensdag 7 november jl. vond in ...

Lees meer

02 december 2018

Schone energie uit het watersysteem

Op het KNW najaarscongres werd het boekje ‘Energie en waterbeheer. Bouwstenen voor energietransitie’ gepresenteerd. Het geeft een duidelijk overzicht van de mogelijkheden die het watersysteem biedt om...

Lees meer