Nieuws

11 oktober 2019

STOWA ter Info 74: droogte én nattigheid

Droogte én nattigheid: twee belangrijke onderwerpen die aan bod komen in de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info, het magazine waarin we bestuurders en beleidsmakers op de hoogte houden van ons werk...

Lees meer

10 oktober 2019

Compleet én actueel beeld van kans op extreme neerslag

Op 10 oktober vond in Utrecht een speciale dag ‘over last van wateroverlast’ plaats, georganiseerd door STOWA en stichting RIONED. Tijdens deze dag is een samenhangende set statistiekproducten geprese...

Lees meer

09 oktober 2019

Symposium Waterfabriek

Schoon water wordt steeds vaker gezien als de zesde grondstof die waterschappen kunnen winnen uit afvalwater. Daarmee wordt een rwzi behalve grondstoffenfabriek een echte waterfabriek. Op donderdag 31...

Lees meer

09 oktober 2019

Nieuwsbrief Lumbricus

Onlangs verscheen er een nieuwsbrief over het programma Lumbricus, Latijn voor regenworm. Het programma moet kennis, instrumenten en werkwijzen opleveren voor het klimaatrobuust inrichten en beheren v...

Lees meer

07 oktober 2019

Risicobenadering droogte

De afgelopen jaren hebben enkele Nederlandse onderzoekers in het kader van het Europese Horizon 2020 programma Imprex een risicobenadering ontwikkeld voor droogte. Hiermee is invulling gegeven aan de ...

Lees meer

02 oktober 2019

Nieuwe duurzame grondstof Kaumera gelanceerd

Waterschappen, wetenschap en het bedrijfsleven presenteerden op 2 oktober een nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. In Zutphen werd daarvoor de eerste Kaumera grondstoffenfabriek ter w...

Lees meer

02 oktober 2019

Werkconferentie Groene Daken

Op 25 september jl. hielden het Nationaal Daken Plan (NDP), KNW Waterwerk en STOWA een speciale werkconferentie. Meer dan 100 deelnemers werkten vanuit verschillende invalshoeken aan de strategische a...

Lees meer

25 september 2019

Nieuwe bestuurders

Deze zomer traden twee nieuwe leden toe tot het bestuur van STOWA. Het gaat om Directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat Katja Portegies en dijkgraaf Co Verdaas van Waterschap Rivierenland. Ro...

Lees meer

23 september 2019

Opleidingsprogramma INNW afgerond

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Om waterkeringbeheerders daarop voor te bereiden, werd een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld: het opleidings...

Lees meer

13 september 2019

Afkoppelen of niet? De waarde van hemelwater

Het afkoppelen van stedelijk hemelwater wordt vaak gezien als hét middel tegen alle waterketenkwalen. Terecht, of niet? STOWA heeft een rapport met bijbehorende powerpointpresentaties laten opstellen ...

Lees meer

05 september 2019

STOWA ondersteunt praktijkonderzoek van 'Levend Lab'

Het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML), onderdeel van de Universiteit van Leiden, heeft een ‘Levend Lab’ ingericht voor het doen van praktijkexperimenten naar de effecten van bestrijdingsmiddelen o...

Lees meer

27 augustus 2019

Straadkrant #4

De straat is dé plek waar werk kan worden gemaakt van een beter (stedelijk) leefklimaat. Of het nu gaat om het ontstenen van tuinen, waterdoorlatende verhardingen of groenblauwe daken. De StraaDkrant ...

Lees meer