Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

14 april 2020

Betere waterkwaliteit = minder broeikasgassen

Emissies van broeikasgassen uit oppervlaktewater dragen mogelijk wel vijf procent bij aan de totale broeikasgasemissies van ons land. Hoe slechter de waterkwaliteit, hoe hoger bovendien de uitstoot va...

Lees meer

14 april 2020

Baggerdiepte bepalen vanuit de lucht?

STOWA heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om vanuit de lucht, met Groene LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) de dieptes van watergangen in te schatten en te kijken of er ...

Lees meer

07 april 2020

Extra zoetwater dankzij waterfabriek?

Hoe zorgen we - ook in de toekomst - voor voldoende zoet water van goede kwaliteit, voor landbouw, natuur, industrie en huishoudens? Kunnen we afvalwaterzuiveringen ombouwen tot 'waterfabrieken' die w...

Lees meer

06 april 2020

Tom Buijse bijzonder hoogleraar zoetwater visecologie

Deltares-onderzoeker Tom Buijse is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar zoetwater visecologie aan de WUR. STOWA, Sportvisserij Nederland en Rijkwaterstaat ondersteunen zo'n nieuwe leerstoel. STOWA...

Lees meer

31 maart 2020

Nieuwe data Kennisdag en Voorkennisdag

De 17e Kennisdag Inspectie Waterkeringen is verplaatst naar woensdag 9 september. De Voorkennisdag 'Meten en monitoren' vindt nu niet een dag voor, maar een dag na de kennisdag plaats, namelijk op don...

Lees meer

25 maart 2020

STOWA & Coronavirus

STOWA werkt door, ook in deze periode. Maar dat doen we in verband met het Coronavirus anders dan u van ons gewend bent. We werken op afstand maar zijn nooit afstandelijk!

Lees meer
foto

25 maart 2020

Coronavirus in rioolwater

Het Coronavirus kan via ontlasting in rioolwater terechtkomen. Dat is gebleken uit onderzoek van het RIVM. Rioleringswerkers en zuiveringsbeheerders zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden ...

Lees meer

25 maart 2020

Onderzoek naar hergebruik koeltorenwater

Verzilting en droogte zorgen in kustgebieden steeds vaker voor gebrek aan zoet water. In Zeeuws-Vlaanderen wordt in het kader van het NWO-programma WaterNexus een Wageningse oplossing beproefd: zuiver...

Lees meer

24 maart 2020

Skypemeeting over niet-waterkerende objecten

Het Kennis- en Kundeplatform KKP houdt vandaag, 24 maart, een een skypemeeting over niet-waterkerende objecten. Tijdens deze meeting kun je online al je je NWO-dilemma's bespreken. De meeting begint o...

Lees meer

19 maart 2020

Hulp bij technische afwegingen aquathermie

STOWA en de Unie van Waterschappen laten een afwegingskader opstellen om gemeenten te helpen bij het maken van keuzes over de manier waarop je het winnen van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater ...

Lees meer

17 maart 2020

Nieuw kennisprogramma over waterbeheer en energietransitie

Van aquathermie tot windmolens op rioolwaterzuiveringen: waterbeheerders doen volop mee aan de energietransitie. De waterschappen hebben in oktober 2019 ingestemd met het Klimaatakkoord en willen graa...

Lees meer

12 maart 2020

Productie Kaumera op gang

Op donderdagochtend 12 maart heeft de eerste vrachtwagen met 20 duizend liter Kaumera de Kaumerafabriek van waterschap Rijn en IJssel in Zutphen verlaten. De fabriek werd begin oktober 2019 in gebruik...

Lees meer