Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

18 januari 2022

Bezoek aan stowa.nl fors gestegen

Het aantal gebruikers van onze website is het afgelopen jaar wederom flink gestegen. Het ging omhoog van 93 naar meer dan 111 duizend. In twee jaar tijd is het websitebezoek zelfs bijna verdubbeld (20...

Lees meer

12 januari 2022

STOWA is op zoek naar jou!

Heb je zin in een nieuwe uitdaging in de watersector? Sta je stevig in je schoenen? Wil je werken bij een kleine, maar betekenisvolle organisatie die de vragen vanuit de waterpraktijk beantwoordt met ...

Lees meer

10 januari 2022

BGT-inlooptool: waar gaat het hemelwater naartoe?

STOWA en stichting RIONED hebben een speciale tool ontwikkeld voor het gebruik van de de zogenoemde BGT-inlooptabel. Dit is een methodiek voor het uniform koppelen en typeren van de vlakken die zijn v...

Lees meer

10 januari 2022

Hoeveel natter of droger wordt het?

Hogere temperaturen, drogere zomers, extremere buien. Dat gaat klimaatverandering Nederland brengen. Maar hoeveel natter, droger of warmer wordt het, waar en wanneer? STOWA start samen met het Watersc...

Lees meer

09 januari 2022

Veelbelovend: fosfor terugwinnen bij slibverbranding

STOWA heeft verkennend onderzoek laten doen naar Spodofos®, een nieuw procedé voor het terugwinnen van witte fosfor uit slibverbrandingsassen. Uit de studie blijkt dat het procedé technologisch werkt,...

Lees meer
witte fosfor

05 januari 2022

Geen getallen, maar informatie verzamelen

De Nederlandse waterschappen steken jaarlijks naar schatting 60 tot 90 miljoen euro in het monitoren van de waterkwaliteit. Maar halen we het maximale halen uit dat geld? Lang niet altijd, zegt Bas va...

Lees meer

03 januari 2022

Joost Buntsma over uitstoot broeikasgassen veenweiden

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) heeft twee podcastseries gelanceerd: Studio Veenweide en Studio Veenweide – De Verdieping. In deze series delen betrokkenen kennis ov...

Lees meer

28 december 2021

Nederlandse rwzi's verwijderen veel microplastics

STOWA heeft onderzoek laten uitvoeren naar de verwijdering van microplastics in de rwzi. Met name de bezinkstappen op rwzi's dragen in grote mate bij aan die verwijdering, zo blijkt. Vanuit de uitgevo...

Lees meer

21 december 2021

NHI nieuwsbrief 2021-2

Het einde van het jaar nadert, tijd om terug en vooruit te blikken. In 2021 is hard gewerkt om in 2022 hard door te pakken om de doelen in het investeringsplan te gaan realiseren. Hoogste tijd om als ...

Lees meer

17 december 2021

Hoe zit het met de 'vergrijzing' van ons grondwater?

Onlangs is een belangwekkend overzicht verschenen van drie groepen chemische stoffen - bestrijdingsmiddelen, meststoffen en historische verontreinigingen - die op dit moment in het grondwater zitten e...

Lees meer

16 december 2021

Twee jaar NOBV: waar staan we?

Dit najaar wordt het tweede meetjaar van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) afgerond. STOWA is gedelegeerd opdrachtgever. Eind november werden er verschillende rapporta...

Lees meer

15 december 2021

Big Brown Data: het bruine goud?

Aan het begin van de Corona pandemie was het even groot nieuws: onderzoekers van KWR hadden resten van het virus aangetoond in het rioolwater, afkomstig van de ontlasting van besmette personen. Dat zo...

Lees meer