Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

28 april 2021

STOWA 50 jaar!

Dit jaar bestaat STOWA 50 jaar!  Wij vieren dit graag met iedereen in ons netwerk. Vanaf 21 juni 2021 staan we stil bij ons jubileum door vooral te kijken naar de toekomst: hoe ziet STOWA er komende j...

Lees meer

26 april 2021

Straatkolken vaak reinigen

Schone straatkolken vangen behoorlijk effectief deeltjes af, maar na enkele maanden sediment vangen vermindert dit snel. Hoe snel dit proces verloopt ligt zowel aan de omgeving, aan de regenval die de...

Lees meer

16 april 2021

NOBV webinarserie

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden, waaraan ook STOWA deelneemt, organiseert een reeks van vier webinars over de haalbaarheidsstudies die het NOBV heeft laten uitvoeren om van...

Lees meer

15 april 2021

Bekijk 1 jaar Polder2C’s

Polder2C’s is alweer ruim een jaar geleden begonnen met experimenten en onderzoek naar dijksterkte en noodhulp en met activiteiten voor kennisoverdracht aan de volgende generatie watermanagers. En in ...

Lees meer

14 april 2021

Monitoren ecologische effecten koudelozingen

STOWA, Rijkswaterstaat en Deltares brengen met onderzoeksprogramma WarmingUP in kaart hoe je een efficiënt en effectief monitoringprogramma op kunt zetten voor het in kaart brengen van de ecologische ...

Lees meer

14 april 2021

De vruchten plukken van (bijna) vier jaar Kennisimpuls

Op 7 april 2021 vond de derde programmabijeenkomst plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In de bijeenkomst brachten onderzoekers en kennisgebruikers de (online) aanwezigen op de hoogte van de laa...

Lees meer

13 april 2021

Hoge stikstofbelasting oppervlaktewateren

De stikstofbelasting in Nederlandse oppervlaktewateren is groot, en in tegenstelling tot die op land onderbelicht. De doelen van de KRW worden in 2027 niet gehaald als de belasting niet fors wordt ger...

Lees meer

13 april 2021

De Waterman

Water is levensbehoefte nummer één, maar ook al eeuwenlang onze grootste vijand. Het staat te hoog of te laag. Het ene moment hebben we teveel, maar een andere keer te weinig. In de vierdelige documen...

Lees meer

09 april 2021

Onderzoek rioolwater uitgebreid en verlengd

Vanaf maart 2020 onderzoekt het RIVM samen met STOWA en de waterschappen het rioolwater op sporen van het coronavirus. De metingen zijn een belangrijke aanvulling op de andere onderzoeken voor COVID-1...

Lees meer

29 maart 2021

Stem af op All Risk!

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sne...

Lees meer

25 maart 2021

NL Veranderdetectie

In het project NL Veranderdetectie werken de waterschappen samen met STOWA, het Waterschapshuis en een aantal andere partijen aan effectiever en efficiënter toezicht in het veld én het doelmatiger han...

Lees meer

24 maart 2021

Update Waterfabriek Wilp

Onlangs publiceerde waterschap Vallei en Veluwe een nieuw Waterjournaal over de Waterfabriek Wilp. Hierin vertellen betrokken medewerkers waar ze op dit moment staan, hoe Waterfabriek Wilp verband hou...

Lees meer