Skip to main content Skip to main nav

6 juni 2024

Help mee de Ecologische Sleutelfactoren te verbeteren: vul de gebruikersenquête in!

STOWA werkt aan een update van de Ecologische Sleutelfactoren. Met het oog hierop willen we graag horen wat gebruikers van de huidige systematiek vinden, zodat we hun praktijkervaringen en suggesties mee kunnen nemen in de update.  Met gebruikers bedoelen iedereen die wel eens gehoord heeft van de sleutelfactoren, of gebruik maakt - soms, regelmatig of vaak - van de aan de sleutelfactoren gekoppelde instrumenten.

De Ecologische-Sleutelfactorensystematiek is een diagnosesystematiek om een ecologische watersysteemanalyse te kunnen uitvoeren. Hiermee wordt duidelijk waarom ‘het is zoals het is’ en waar knelpunten liggen voor het behalen van een goede ecologische waterkwaliteit. Dit gebeurt bij de ESF’en aan de hand van een analyse van niet-levende, abiotische factoren. Denk aan nutriënten, lichtklimaat, maar bijvoorbeeld ook toxiciteit en habitatgeschiktheid. De sleutelfactoren helpen bij het stellen van reële doelen en het kiezen van effectieve maatregelen voor het bereiken van een goede ecologische toestand. De ESF’en vormen luikjes naar kennis en hulpmiddelen die er zijn en ze helpen bij de communicatie over waterkwaliteit en ecologie. 

 Waarom een update? 

Het doel van de update van de sleutelfactorensystematiek is het integreren van nieuwe kennis en het verwerken van gebruikerservaringen. De ESF’en voor stilstaande wateren zijn ontwikkeld in de periode 2014-2018. De ESF’en voor stromende wateren zijn uitwerkt in deelrapporten in de periode 2018-2019. De methode is inmiddels breed bekend, wordt volop gebruikt en vormt een belangrijk handvat voor het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Om ervoor te zorgen dat de systematiek van goede kwaliteit blijft en goed blijft aansluiten op de praktijk, gaan we kijken welke nieuwe kennis geïmplementeerd moet worden en welke aanpassingen gewenst zijn. We starten met het inventariseren van gebruikerservaringen via deze enquête.

 Vragenlijst 

De vragenlijst bestaat uit een tiental vragen. De antwoorden op deze vragen gebruiken we bij het definiëren van de aanpak voor de update van de sleutelfactoren. De deadline voor het beantwoorden van de vragen is 28 juni. Mocht je nog personen weten voor wie deze vragen ook relevant zijn, stuur de link gerust door. Help ons mee en vul de vragenlijst in!

 > Ga naar de vragenlijst